Guest

Предизвикателства

Предизвикателства

 

Промяна към модел, в центъра на който са гражданите

 

Макар че администрациите се състоят от отделни административни единици, които от своя страна са разделени на отдели и дирекции, това не е непременно начинът, по който гражданите виждат или усещат тяхната работа. Едно от основните предизвикателства пред местните администрации е как да направят своята дейност по-достъпна за гражданите. Но административните отдели обикновено реагират бавно на потребностите на гражданите и често се превръщат в тромави и много бавно действащи административни апарати.

 

Интернет създава възможност за получаване на информация от безкрайно много източници, без дори да е необходимо телефонно обаждане. По същия начин възможността за моментална комуникация променя начина на работа и забавления на милиони хора, така че не е изненадващо, ако съществува очакване, че администрациите и услугите, които те предлагат, ще работят до голяма степен по същия начин. Удовлетворяването на техните изисквания означава нещо повече от препредаване и репродуциране на информацията, която съществува на хартия. Гражданите очакват да имат достъп до услугите и до различни части на администрацията през един-единствен портал, удобен за търсене на информация.

 

Управление на плащанията

 

Администрациите получават и разпределят средства от и към гражданите. Управлението на плащанията и събирането на средствата е трудна дейност, в която със събиране на данъци, глоби и други такси са ангажирани хиляди хора. Системите, използвани от местните и националните администрации, понякога са скъпи, тромави, лишени от гъвкавост и бавни.

 

Интернет дава на администрациите възможност да модернизират системите за плащания, като ги направят по-разбираеми за гражданите и много по-удобни. Успехът, на който се радват много търговски предприятия, показва, че клиентите приемат с готовност възможността за плащане онлайн. При наличието на подходящи поддържащи системи в обслужващите отдели системите за извършване на плащания могат да направят значителни спестявания.

 

Постигане на максимална ефективност на обслужващите отдели и намаляване на разходите

 

Поддържането на функциите, които администрациите извършват в интерес на и от името на своите граждани, изисква много голям брой хора. Трудоемките процеси, управлявани по модел, който се е променил малко през последните 100 години, постепенно са се превърнали в тежест, която администрациите искат и трябва да ограничат.

 

Системите, които се използват днес, рядко са съвместими и създават значително дублиране на усилията и неефикасност в процеса на администриране. Една и съща информация се съдържа в няколко сайта и не е възможно използването на едно досие от различни отдели. Тази липса на координация пречи на администрациите да преминат към много дискутирания "обединен" модел, чиято цел е да постави в центъра гражданите, а не администрациите.

 

Внимание към политическата апатия

 

Много страни проявяват загриженост за растящата политическа апатия на гражданите, илюстрирана от ниското участие в изборите както на национално, така и на местно ниво. Отказът от участие във взимането на решения може да доведе до отказ от подкрепа на политическите решения и противопоставяне на данъчната система и същевременно до липса на обратна връзка от избирателите към избраниците. Интернет може да помогне този процес да се обърне, като предостави на гражданите друг начин да се ангажират в процесите на местната администрация. Примерите включват електронни приемни на съветниците, онлайн консултации за планиране на решения и електронно гласуване.