Guest

Централно и местно управление

Централно и местно управление

Администрациите на всички нива се стремят да подобрят начина, по който комуникират, взаимодействат и отговарят на нуждите на отделните общности, които обслужват. Интернет създава идеалното пространство, в което те могат да взаимодействат с гражданите, за да:

 

  • усъвършенстват достъпа до предоставяните услуги;
  • предоставят адекватна и пълна информация за услугите;
  • повишават ефективността между правителствените организации и административните органи;
  • ангажират гражданите в създаването на истинско сътрудничество.

 

Администрациите трябва да правят повече от еднопосочно изпращане на информация - т.е., от тях към гражданите. Вероятно най-големият потенциал на Интернет за администрациите се съдържа във възможността да бъдат обединени отделните служби, изпълняващи административни функции, отговорности и услуги, в една комплексна служба за всички услуги, осигурявани на гражданите от администрацията.

 

Сиско е изградила здрави връзки с много на брой администрации от ЕС на национално, регионално и местно ниво. В пряката работа с тях ние им идентифицираме нови начини за комуникация, за подобряване на съвместната работа, реализиране на отговорни и гъвкави решения. Това ще помогне за подобряване на сигурността, увеличаване на набора от услуги, стимулиране на обучението и подпомагане на икономическото развитие.

 

За повече подробности се свържете с българския екип на Сиско за обществения сектор.