Guest

Предизвикателства

Предизвикателства

Нарастването на възрастното население подлага на голямо напрежение ресурсите на общественото здравеопазване. Сега, когато родените в периода на рязко увеличаване на раждаемостта в Европа (50-те и началото на 60-те години на миналия век) стават възрастни граждани, се очаква разходите да се увеличат. Както и при другите обществени услуги, бюджетите остават ограничени. Така се оказва натиск върху правителствата и здравните системи да инвестират в решения, които повишават продуктивността и ефективността и свалят разходите, осигурявайки същевременно по-добри грижи за здравето на повече хора.

 

Интегрирана грижа за пациентите

 

Днес здравните институции желаят да осигурят на пациентите постоянни грижи през целия им живот. Целта е да се постигне т.нар. Интегрирана грижа за пациента, в която са обединени всички нива на грижи за пациента - от личния лекар до специалиста. Това означава свързване на различни отделения от редица здравни институции, така че историята на заболяването на пациента да бъде достъпна на всеки етап от лечението му. Предизвикателството се състои в това, че всяка от тези области има свой начин на работа, свои системи за управление на информацията и свои процеси.

 

Снижаване на разходите

 

Правителствата в Европа изразходват около 8 процента от БВП за осигуряване на здравни грижи на гражданите. За сравнение: в България този процент е под 5. Очакването е пациентите да живеят по-дълго и те естествено имат повишени очаквания за здравните грижи, които би трябвало да получават. Общественото здравеопазване в много страни е под натиск да намалява административните разходи и да пренасочва спестените средства за диагностични, терапевтични и профилактични цели. В допълнение, персоналът може да не е склонен да възприеме нов, интерактивен начин на работа, който би намалил административния товар, тъй като се страхува, че той може да бъде много разрушителен. И доставчиците на здравни услуги, и пациентите могат да изпитват безпокойство, че привеждането на процесите в електронен вид, особено историите на заболяванията, могат да увеличат вероятността от нарушаване на конфиденциалността между лекар и пациент и сигурността на неговите данни.

 

Пациентите в следоперативен период често се нуждаят от постоянно наблюдение, за да се гарантира трайното им възстановяване и да се предпазят от следоперативни усложнения. Това често се прави с продължителен последващ престой в болница. Задържането на пациента на болничното легло е скъпо; леглата трябва да се освобождават за чакащи операция пациенти и други спешни случаи.

 

Поддържане уменията на персонала на съвременно ниво

 

Поддържането на здравните специалисти в крак със съвременното развитие в областта на клиничната информация, процедурите, практиките и изследванията е едно от ключовите предизвикателства пред здравния мениджмънт. Все по-добре информираните и изкушени от медицината пациенти, които очакват да играят далеч по-активна роля в избора на терапия и са в състояние да водят по-информиран диалог със своите лекари, засилват още повече това предизвикателство.