Guest

Здравеопазване

Здравеопазване

Мощни, Интернет базирани приложения променят драматично начина на работа в здравеопазването. Те предефинират всичките му аспекти, от потока на информацията до взаимодействието на гражданите със здравните организации в усъвършенстването на работните процеси за постигане на качествени грижи за пациентите. Интернет приложенията опростяват администрирането, като правят възможна интегрираната грижа, в центъра на която се намира пациентът. Те разширяват информираността на лекарите, предлагането на услуги и възможността за професионално развитие, като същевременно осигуряват на пациентите по-добър избор и по-широк достъп до информация.

 

Преминаването от традиционните здравни процедури към използване на уеббазирани приложения в работните процеси и грижите за пациентите изисква преосмисляне на съществуващия модел. Това означава по-висока свързаност и по-голяма гъвкавост, за да се реагира по-бързо на промените. Въпросът вече не е кога Интернет ще започне да въздейства на здравеопазването, а как здравната индустрия ще усвои технологията така, че да извлече максимална полза от нея. Как ще модернизира и адаптира новостите в работните процеси, ще опрости и подобри здравната практика? По-долу сме посочили акцентите, които считаме, че са важни за здравния сектор и за начина, по който технологиите могат да отговорят на тези предизвикателства:

  • Данни за пациента. Достъпни навсякъде, по всяко време;
  • Анализиране и развитие на мрежовата инфраструктура;
  • Разширяване на достъпа до здравните карти и досиета;
  • Подобряване експедитивността и резултатността на здравните грижи със съвместни решения.