Guest

Предизвикателства

Предизвикателства

Ограничени бюджети в сферата на образованието

 

В много държави вече са направени сериозни инвестиции в сферата на електронното образование. Голям брой правителства в Европа отделят значителни суми за създаване на възможност за електронно обучение и за осигуряване на достъп до Интернет на всички училища.

 

Разходите са значителна бариера пред разширяването на достъпа до образование. За много образователни власти построяването на нови училища, наемането и обучението на нови учители не са вариант, предвид строгия контрол върху разходите и бюджетните ограничения.

 

В същото време училища, колежи и университети са принудени да преследват все по-високи стандарти в условията на лимитирани бюджетни средства. Много страни трябва да подготвят своите граждани за бъдеще, в което уменията в областта на информационните и комуникационните технологии са от първостепенно значение. Това прави обучението в тази област жизненоважно.

 

По-бърз, по-широк достъп до онлайн ресурси

 

Съдържанието, което може да се използва за електронно обучение, е главният определящ фактор за успешното използване на Интернет в образованието. Там, където достъпът до Интернет се свежда само до бавното свързване по телефона, е твърде вероятно качеството на електронното обучение да бъде значително снижено. Дилемата пред училищата и университетите е дали могат да бъдат сигурни, че инвестицията, която правят в мрежова технология, може да бъде надстроена и разширена, така че да бъдат в крак с разширяването на мултимедийното съдържание като например видео по поръчка. Твърде е вероятно безжичните мрежи, които могат да се разширяват при нарастване на потребностите, да станат ключов елемент от мрежовото осигуряване на образователните институции.

 

Създаване на по-качествено съдържание

 

Къде, как и от кого се създава съдържанието, е друго предизвикателство пред образователните институции. Много масови издатели се ориентираха към образованието, но съществуват и други източници на материали - и нови начини за компилирането им, които са част от истински завладяващото занимание, което стои зад електронното обучение.

 

Възможностите за сътрудничество, които предлага Интернет, премахват ограниченията по време и място. Например виртуални лаборатории с изследователи от целия свят, които работят заедно по Интернет, са само едно от проявленията на тези възможности. Но за да грабнат тези възможности, педагозите трябва да разполагат с инструменти и да разберат как да се възползват от тях. Това означава обучение на преподавателите да използват пълноценно технологията, с която разполагат, и да преминат от препредаване на информация към обучаване на другите как да намират и създават свои собствени информационни ресурси.