Guest

Образование

Образование

Традиционните методи в образованието ограничават обучението до рамките на класната стая. За последните 100 години това не се е променило съществено.

Появата на Интернет създаде драматична промяна в представата за организация и ресурсно осигуряване на образователния процес. Интернет дава възможност за достъп до висококачесвени материали и тяхното споделяне между милиони учащи се по света, откривайки по този начин една изцяло нова практика на обучение, която се различава фундаментално от всичко правено в миналото.

Доскоро имаше много деца и възрастни, които въпреки желанието си да учат нямаха физически достъп до училищата, университетите или другите учебни заведения. Сега, чрез Интерент, образованието може да стигне и до тях.

Интернет преобръща изцяло традиционното схващане за методите на образование. Докато обучението в класната стая зависи от скоростта, задавана от учителя, посредством инструментите на електронното обучение учениците имат възможността сами да определят скоростта на усвояване на знанията, като използват материали и проследяват модулни курсове, съответстващи на техните уникални потребности.

Интернет осигурява не само достъп до неограничено количество информация, но е и средство за комуникация, благодарение на което учениците могат да общуват с преподавателите и помежду си, да формират групи за обучение, които не са ограничени от традиционните географски и времеви бариери.

В Сиско започнахме нашата най-голяма социална инвестиция през 1997 г. с разработването на програма за обучение на инструктори, персонал и ученици за това как да инсталират и поддържат мрежи в своите училища. Оттогава Мрежовата академия на Сиско е въведена във всички 50 американски щата и в повече от 165 страни по света. По нея се обучават повече от два милиона учащи се, на повече от девет езика. Чрез обучение на местен персонал и преподаватели академиите се превърнаха в самостоятелни модели за продължаващо обучение в тези общности.

Много правителства в ЕС вече са се ангажирали да осигурят достъп до Интернет на всички образователни заведения от всички нива - и много от тях вече имат успех в постигането на тази цел. Това обаче е само началото. Въвеждането на високоскоростни и безжични мрежи ще ускори ползите от електронното обучение.