Guest

Отбрана

Отбрана

Отбранителните организации, в които отделните и самостоятелни една от друга системи някога бяха стандарт, сега работят за разработването на мрежово ориентирани системи. Отбранителните ведомства продължават да посрещат предизвикателствата на модерния свят, включващи намаляване на ресурсите, нови инициативи (като бързо реагиране), променящи се заплахи и бюджетни ограничения. Единствено информацията не е намалила количеството си и всяка отбранителна организация, която успее да управлява този понякога изумителен и неумолим цифров информационен поток по най-добрия начин, ще бъде в състояние да реагира бързо и адекватно. Следователно необходимостта от реализиране на ефикасни мрежи е очевидна, но предизвикателството на щабно ниво се умножава многократно, когато се отчитат изискванията на персонала от предната линия, който сега се нуждае от допълнителна, критична за мисията тактическа информация.

 

В областта на снабдяването на отбраната могат да продължат да се правят бюджетни спестявания, които са необходимо, постоянно изискване. Отбранителните организации имат нужда от снабдяване в целия военен спектър, а търговските организации демонстрират силата на електронната търговия в намаляването на снабдителните канали и снижаването на цената и времето за доставка. Нашите решения, свързани с отбраната, се фокусират върху:

 

  • Реализирането на базисни мрежи за усъвършенстване управлението на информацията;
  • Инфраструктурата, необходима за осигуряване на информационно превъзходство на бойното поле;
  • Експедитивността на снабдяването чрез създаване на виртуална снабдителна верига.