Guest

Обществен сектор

Обществен сектор

Сиско предлага мрежови решения за организациите от обществения сектор, от правителството и отбраната до здравеопазването и образованието, от местни организации до национални агенции. Цялостните мрежови решения на Сиско дават възможност на:

  • администрациите да комуникират по нов начин с гражданите;
  • здравните организации да осигуряват по-добри грижи за пациентите;
  • образователните институции да предлагат по-широк достъп на хората, които искат да учат;
  • организациите в сферата на отбраната да постигат целите на своите мисии.

Обединените мрежови архитектури (converged network architectures) от Сиско могат да преобразуват ефективността на поддържащите структури на обществения сектор и продуктивността на техния персонал в подобряване на качеството, обсега и стойността на услугите за гражданите. Ние, в Сиско, вярваме, че прилагането на мрежовите технологии е съществен фактор за повишаване продуктивността в обществения сектор за довеждане на тези ползи до гражданите и заинтересованите страни. Сиско съчетава дълбочината на своя опит в областта на Интернет с познанието на своите партньори и създава мощни приложения, с които отговаря на уникалните потребности на обществения сектор.

 

Ние, в Сиско, вярваме, че прилагането на мрежовите технологии е съществен фактор за повишаване на продуктивността в обществения сектор за довеждане на тези ползи до гражданите и заинтересованите страни.

 

Сиско съчетава дълбочината на своя опит в областта на Интернет с познанието на своите партньори и създава мощни приложения, с които отговаря на уникалните потребности на обществения сектор.