Centar sa podacima


 

Rešenja za centar sa podacima i virtuelizaciju

Lako integrišite, proširujte rešenja i upravljajte njima

Cisco rešenja za objedinjeni centar podataka smanjuju troškove, obezbeđuju vrhunsku proširivost, omogućavaju jednostavno upravljanje i pojednostavljuju rad.

Infrastruktura oblaka

Infrastruktura oblaka

Primenite javne i privatne oblake ili oblake zajednica da biste doprineli transformaciji IT-a, monetizaciji IT sredstava i isporuci usluga preduzeću – bilo da ste dobavljač usluga ili IT grupa naprednih stavova.

Konsolidacija i virtuelizacija

Konsolidacija i virtuelizacija

Smanjite troškove infrastrukture i povećajte IT produktivnosti pomoću objedinjenog pristupa rešenjima centra podataka, uključujući konsolidaciju i virtuelizaciju centara podataka, servera i mreža.

Aplikacije centra podataka

Aplikacije centra podataka

Optimizujte aplikacije za preduzeća – uključujući Microsoft, Oracle, SAP i druge aplikacije koje se pojavljuju, na primer poslovna analitika i velika količina podataka – preko pouzdane, isplative i fleksibilne platforme za rešenja centra podataka.

Virtuelizacija radne površine

Virtuelizacija radne površine

Povećajte administrativnu kontrolu i bezbednost podataka i smanjite troškove pomoću rešenja virtuelizacije radne površine i zajedničkih rešenja koja obezbeđuju VMware i Citrix.

Integrisani sistemi

Integrisani sistemi

Napravite rešenja centra podataka pomoću standardizovane, objedinjene infrastrukturne platforme za aplikacije i korišćenje računara u oblaku uz unapred proverena i testirana rešenja preduzeća Cisco i vodećih partnera za skladištenje i hipervizore.