Kako da kupite

Poručivanje preko prodavca

Većina naših klijenta vrąi naručivanje preko Cisco prodavaca. Oni vam mogu pomoći da nađete najbolje proizvode i rešenja za svoje preduzeće.

Pronađite prodavca

Koristite naš lokator partnera.

Upravljanje naručivanjem usluga i ugovorima

Pregledajte, obnovite, dodajte, promenite, registrujte ili nadogradite svoje ugovore o uslugama.

Obratite se kompaniji Cisco

Brzo pribavite podrąku i informacije koje su vam potrebne.

Direktno naručivanje od korporacije Cisco

Direktno naručivanje je dostupno za klijente koji su registrovani za direktnu kupovinu.

Prijavite se da biste pristupili svom nalogu i alatkama za naručivanje.

Prijavite se

Novi klijent ili partner?

Saznajte više o direktnom naručivanju

Alatke za direktno naručivanje

Cisco Commerce Workspace Zaključani sadrľaj
Alatka za dinamičko konfigurisanje Zaključani sadrľaj
Cisco centrala za softver Zaključani sadrľaj
Prikaľi sve alatke za komercijalnu upotrebu Zaključani sadrľaj

Cisco kapitalna finansiranja

Imamo prilagodljive opcije finansiranja i uslove kredita samo za vas. Pogledajte detalje o svakoj opciji i prednosti koje ona donosi.

Saznajte više

Obnovljena oprema

Nabavite Cisco certifikovanu obnovljenu opremu za mali deo cene nove opreme, smanjujući ukupan trošak vlasništvo.

Saznajte više

Dozvolite da vam pomognemo