Beograd, 11.maj, 2011 – Na World Health kongresu, Cisco je predstavio informacije iz istraživanja koje su sproveli lideri globalnog zdravlja vezano za inovacije u nacionalnom sektoru zdravlja. Najznačajnija otrkića su iz online istraživanja, sprovedena od strane Cisco® Internet Business Solutions Group (IBSG)  i sprovedena od strane Princeton Survey Research Associates International (PSRAI), otrkila su kolaboraciju i deljenje informacija kao najveći potencijal kod profesionalaca u zdravstvu za inovacije velikih razmera unutar zdravstvenog sektora.

Glavna otkrića

Lideri u zdravstvu iz 16 zemalja sa šest kontinenata su upitani o njihovim pogledima na vodeće probleme ali i mogućnosti u sprovođenju zdravstvenih usluga svojim građanima.

Lideri u zdravstvu su identifikovali njihove glavne probleme kao:

 • Jedinstven pristup zdravstvenim uslugama
 • Maksimizovanje efikasnosti zdravstvenih resursa
 • Pružanje konstantne kvalitetne nege

Kada su upitani da izdvoje predloge koji bi doneli značajnu transformaciju unutar zdravstva, ispitanici ovog istraživanja su identifikovali tehnološke inovacije i telezdravstvena rešenja kao potencijalan izbor. Istraživanje je takođe pokazalo jaku volju za podršku od strane lidera u zdravstvu kako bi se omogućile inovacije sa telezdravstvenim modelima.

“Telezdravstvo” je širok koncept koji je korišćen da se pokažu novi načini profesionalcima u zdravstvu da se podele informacije, da se sarađuje i daju usluge koristeći širok spektar informacionih i komunikacionih tehnologija.

Fokus na saradnju između profesionalaca

Istraživanja su prikazala da mnoge tehnologije koje danas postoje ali na kojima je potreban fokus treba da budu integrisane i  moraju da sadrže kolaboraciju kako bi podržale efikasnije dijagnoze, tretmane i menadžment u oblasti nege. Tehnologije koje kombinuju razmenu podataka između ljudi pomažu da se omogući laka i efikasna profesionalna praksa. Specifično,

 • Kolaboracija putem informacionih i komunikacionih tehnologija kako bi se uspostavile dijagnoze i lečili pacijenti, za 65 ispitanika predstavljali su veliki potencijal
 • Deljenje ili pristup slikama dijagnoza elektronskim putem, videom ili biometrijskim podacima pacijenata, takođe visok potencijal za 65% ispitanika.
 • Davanje kličničkih treninga i referenci putem ICT-a, takođe visok potencijal za 64% ispitanika
 • Drugačije, nega pacijenata – nega na daljinu ima visok potencijal za samo 32% ispitanika.

Glavni problemi i izazovi

 • Glavni izazovi koji su se našli ispred lidera u davanju zdravstvenih usluga je dostupnost profesionalaca u zdravstvu i sa 35% ovo predstavlja najveći izazov
 • Nedovoljan broj profesionalaca u zdravstvu je glavni sledeći izazov za 20% ispitanika
 • Razmatrajući najveće probleme I izazove, globalni lideri su stavili kao prioritet dostupnost, efikasniost i kvalitet iznad “davanja zdravstvenih usluga koje država može da priušti”. Samo 10 procenata ispitanika su stavili pristupačnost kao najveći izazov.

Manjak mogućnosti

Ispitanici su izglasali jaku podršku za telezdravstvo, ali su primetili raskorak između potencijala i trenutne situacije.

 • Samo 4% su rekli da “ne postoji potreba za telezdravstvom”
 • Samo 9% je izjavilo da je deljenje elektronskih podataka i slika “vrlo uobičajeno” danas, dok je 4% izjavilo da je saradnja između profesionalaca putem ICT-a “veoma uobičajena”

Obećavajuće nacionalne inicijative

Istraživanje je pokazalo potencijal novih nacionalnih programa gde bi telezdravstvo predstavljalo nacionalni izazov, i to:

 • Nacionalni centri za kliničke veštine. Ovi centri treba da omogućavaju konsultacije, sastanke i podršku menadžmentu nege kroz bolničke, ambulantne zajednice kao i za kućnu negu.
 • Velike mogućnosti koje nudi telezdravstvo.  Povećane potrebe za zdravstvenim uslugama koje se mogu destiti trenutno usled zemljotresa, cunamija i pandemije ističu globalnu potrebu za planiranjem i pripremom.
 • Radnici u zdravstvenoj zajednici podržani od strane profesionalaca na drugim lokacijama. Dopunom znanja sa online kliničkim referencama i pristupom ekspertima na daljinu kada je to potrebno, radnici u zdravstvenoj zajednici mogu da speče uobičajene probleme i da daju mnogo bolju negu.

Vlade, profesionalci u zdravstvu i organizacije unutar privatnog sektora imaju kritične uloge u pružanju zdravstvene zaštite. Prema ispitanicima glavna uloga vlade je uspostavljanje infrastrukture koja je potrebna za inovacije u zdravstvu. Glavna uloga za članice privatnog zdravstvenog sektora leži u saradnji javnog i privatnog. Profesionalci u zdravstvu i njihove aoscijacije moraju da sarađuju sa vladama kako bi se premostile barijere prihvatanja telezdravstva. Ove barijere mogu da sadrže politike vraćanja novca i regulative koje mogu da uspore inovacije i transformacije.

Pozadina istraživanja

Istraživanje je sprovedeno od strane Princeton Survey Research Associates International online putem na pet jezika i putem intervjua sa učesnicima iz sledećih zemalja: Australija, Brazil, Kanada, Čile, Engleska, Francuska, Nemačka, Indija, Jordan, Kenija, Meksiko, Nigerija, Saudijska Arabija, Škotska, Južna Afrika i SAD. Istraživanje je obuhvatilo senior lidere unutar vlada (kako političke tako i civilne) koji imaju veliku ulogu i odgovornost unutar zdravstvenog sektora.

Cisco i World Health Congress

Rezultati istraživanja su predstavljeni na glavnoj prezentaciji na World Health Congres-u i panelu pod nazivom "Ministerial Forum on Global Health Innovation: A Perspective on National Health Opportunities". Moderator panela je bio Olivier Raynaud, lekar, viši direktor Svetskog Ekonomskog Foruma – Ženeva, a u diskusiju su bili uključeni sledeći učesnici:: Frances Dare, direktor, Global Healthcare Practice, Cisco IBSG; Patrick Jeurissen, Ph.D., Ministry of Health, Welfare & Sports, the Netherlands; Dinesh Trivedi, ministar za zdravlje i porodično blagostanje, Indija; i Hans Dohmann, lekar, sekretar za zdravlje, Rio de Žaneiro, Brazil.

Click to view Big Image

Cisco Internet Business Solutions Group

Cisco IBSG, je globalna konsalting kompanija i pomaže CXO-u da reši kritične izazove u poslovanju kod najvećih javnih i privatnih organizacija. Povezivanjem strategije, procesa i tehnologija Cisco IBSG industrijski eksperti pomažu potrošačima da pretvore vizionarske ideje u vrednost. Studija je razvijena od strane Cisco IBSG Healthcare Practice i Cisco IBSG Research & Economics (R&E) Practice. R&E Practice jednistveno kombinuje tekuća originalna istraživanja za detaljnim finansijskim analizama kako bi proizvela stavove sa velikim uticajem i rukovodstvo za najveće javne i privatne organizacije.

Citati

 • Frances Dare, direktor, Cisco IBSG Global Healthcare Practice

"Potencijal za transformaciju globalnog zdravstva je ostao neiskorišćen. Ova otkrića nam govore da je za otključavanje ovog potencijala potrebna efikasna kolaboracija kod profesionalaca u zdravstvu, bezobzira na vreme i udaljenost. U pitanju je povezivanje ljudi unutar zdravstva. Oslobađanje i širenje profesionalne ekspertize mora da postane nacionalni prioritet”.

 • Kaveh Safavi, potpredsednik, Cisco IBSG Global Healthcare Practice

"Kada lideri iz zdravstva govore o obećanju telezdravstva, oni više misle na saradnju profesionalac-sa-profesionalcem nego na direktnu dijagnozu i tretman, barem u bliskoj budućnosti."

 • Mary McIntosh, director i predsednik, Princeton Survey Research Associates International

"Ovo istrživanje stvara novi temelj na globalnom nivou u šta lideri u zdravstvu veruju da će pomoći da se dođe do bitne promene unutar nacionalnog zdravstva. Imajući ukupan pogled na ICT izazove i mogućnosti sa kojima su se lideri u zdravstvu suočili, posvetili su pažnju na načine kako da pruže naprednu zdravstvenu uslugu javnosti širom sveta”