Menadžeri i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija u Srbiji koriste internet kao najbitniji izvor informacija i vesti, kako u kancelariji i svom domu tako i u pokretu. Posle čitanja vesti i drugih informacja, internet se najviše koristi za komunikaciju, pokazuju rezultati ankete sprovedene na konferenciji Cisco Expo 2010.


BEOGRAD, 24. januar 2011. godine – Na desetoj, jubilarnoj Cisco Expo 2010 konferenciji, koja je nedavno održana u Beogradu, sa fokusom na virtuelizaciju, kolaboraciju, video komunikaciju i društvene mreže, sprovedeno je istraživanje među učesnicima o vidovima komunikacije na internetu, upotrebi interneta u svakodnevnom životu i poslovanju, kao i o upotrebi društvenih mreža.

Ako uporedimo 2010. godinu sa prethodnom, primetićemo značajno povećanje udela interneta u svakodnevnoj komunikaciji, ekspanziju društvenih mreža čak i u poslovnom segmentu i veliku ekspanziju mobilnih uredjaja sa stalnim pristupom internetu. Rezultati istraživanja kompanije Cisco nam omogućavaju da nešto detaljnije analiziramo navike i načine na koji domaći IT menadžeri i inženjeri koriste internet kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

Kako pokazuje istraživanje sa Cisco Expo 2010 konferencije, najveći deo ispitanika (42,8%) na internetu provodi između 4 i 7 sati dnevno, dok više od četvrtine ispitanika (28,44% ) koristi internet preko 8 ili više sati dnevno. Više od polovine ispitanika ima pristup internetu u svakom trenutku, na bilo kojoj lokaciji (55,17%), bilo da su na poslu, kod kuće ili koriste internet preko mobilnog telefona.

„Sasvim je očigledno da je internet postao deo naše svekodnevice i da je uticaj interneta kako na naš poslovni tako i na privatni život od ključnog značaja”, izjavio je Goran Obradović, generalni direktor kompanije Cisco Serbia. „Na desetoj Cisco Expo konferenciji, pitali smo učesnike kako koriste internet i sa kojom namenom, kao i o njihovim planovima za buduću upotrebu tehnologija koje koriste internet kao infrastrukturu, sa ciljem da dobijemo povratnu informaciju direktno od ključnih ljudi sa srpskog tržišta".

Svi ispitanici (100%) su odgovorili da su njihove kompanije prisutne na internetu putem internet stranice, a takođe se znatno povećao broj interaktivnih stranica, tako da gotovo polovina kompanija učesnica poseduje interaktivne internet stranice (44,83%).

Međunarodna istraživanja pokazuju da mnoge kompanije pristupaju društvenim mrežama kako bi se povezale sa bazom potrošača – uključujući i marketing i korisničke usluge – tako i za pronalaženje i zapošljavanje novih radnika. U Srbiji oko 10% lokalnih kompanija planira da u 2011. svoje prisustvo na internetu proširi i na društvene mreže, ali većina (70%) i dalje ne poseduje određenu strategiju za priključivanje društvenim mrežama. Najčešće prepreke su strateške i organizacione prirode, kao i nedostatak ljudskih resursa koji bi se bavili tim poslom unutar kompanije

U ekonomiji koja postaje sve povezanija, komunikacija i kolaboracija unutar i između kompanija postaje sve značajnija. Najčešći vidovi saradnje koji se praktikuju u kompanijama u Srbiji su instant poruke i razmena fajlova. Video komunikacija je takođe sve popularnija: 42,8% ispitanih smatra da je video komunikacija značajan faktor u budućoj poslovnoj komunikaciji. Ovaj trend takođe potvrđuje međunarodno istraživanje: Godišnji indeks vizuelnog umrežavanja (VNI – Visual Networking Index) kompanije Cisco pokazuje da će se broj poslovnih video konferencija desetostruko uvećati do 2014., što je gotovo tri puta brže od ukupnog poslovnog IP saobraćaja.

Istraživanje sprovedeno na Cisco Expo konferenciji nije reprezentativnog karaktera i zasnovano je na odgovorima dobijenim od strane učesnika.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Ana Bajagić
Cisco®
: anfilipo@cisco.com