Potreba da se radi sa bilo kog mesta u bilo koje vreme jača od želje za većom platom; dva od tri ispitana radnika očekuju da IT u njihovoj kompaniji odobri pristupanje korporativnim informacijama preko bilo kog uređaja - privatnog ili službenog.


Beograd, 16. novembar, 2010 - Kao aktuelni rezultat međunarodnog istraživanja po pitanju radnog mesta, Cisco je objavio da tri od pet radnika iz celog sveta veruje da više nije potrebno da budu u kancelariji kako bi bili produktivni u radu. Tačnije, njihova želja da budu mobilniji i fleksibilniji u pristupu korporativnim informacijama je toliko jaka, da je taj isti procenat radnika izjavio da bi pre izabrao posao koji je manje plaćen, ali koji favorizuje pristup informacijama i izvan kancelarije, od posla koji koji je bolje plaćen, ali lišen ovakve fleksibilnosti. Ova i brojna druga istraživanja omogućavaju uvid u stvarnu sliku kada su u pitanju očekivanja  svetskom nivou, šro utiče na način kako se pristupa informacijama i kako se poslovna komunikacija menja.

Ovu studiju, pod nazivom Cisco Connected World Report predstavili su Cisco top menadžeri tokom Internet TV prenosa uživo.Ukoliko želite da pogledate snimak prenosa, kliknite ovde: http://www.ustream.tv/recorded/10721740

Glavni zaključci

Zaposleni jako priželjkuju mobilnost i fleksibilnost u radu

 • Ova studija, koja je obuhvatila 2,600 zaposlenih IT profesionalaca u 13 zemalja, otkrila je da svaki treći od pet ispitanika (60%), veruje da je nepotrebno da se boravi u kancelariji u cilju produktivnosti na poslu. Ovo se naročito odnosi na ispitanike iz zemalja Azije i Južne Amerike. Svaki deveti radnik, od deset u Indiji (93%), je izajavio kako ne treba da budu u kancelarijama da bi bili produktivni. Ovo zapažanje u velikom broju, dele i ispitanici iz Kine (81%) i Brazila (76%).
 • Svaki drugi, od tri ispitana radnika (66%) očekuje da im IT omogući upotrebu bilo kog aparata - privatnog ili službenog - kako bi mogli da pristupe korporacijskoj mreži, aplikacijama i informacijama bilo gde i bilo kada, i očekuju da se ti tipovi uređaja stalno menjaju. U budućnosti, zaposleni očekuju da se izbor pri pristupu mreži proširi na netradicionalne uređaje za rad, kao što su televizija ili navigacioni ekrani u automobilima.
 • Za radnike, koji mogu da pristupe korporacijskoj mreži i informacijama van kancelarija, skoro pola ispitanika (45%), su priznali da rade dva do tri sata više dnevno, a četvrtina ispitanika čak četiri sata ili više. Pa ipak, višak radnih sati se ne odnose na neprestan rad, na zahtev radnika. Oni jednostavno žele da se uvede fleksibilnost, kako bi mogli da usklade odnos posao-privatni život.
 • Zaposleni takođe žele da se uvede i fleksibilnost kada je reč o tome da se radi sa bilo kog mesta, koje bi naložili njihova lojalnost kompaniji (13%), izbor posla (12%) i moral (9%). Na primer, dva od tri ispitanika širom sveta (66%) su izjavili kako bi pristali da rade manje plaćen posao sa više fleksibilnosti kada je u pitanju upotreba aparata, pristup društvenim mrežama i mobilnost, nego što bi radili bolje plaćen posao bez ovakvih pogodnosti. Ovaj procenat je veći u nekim zemljama, kao što je Španija (78%), uprkos ekonomskooj krizi u poslednjih par godina.

Mogu li kompanije izaći u susret potrebama zaposlenih?

 • Skoro polovina od IT ispitanika (45%) su izjavili da nisu pripremljeni da podrže pomeranje granica i molbilnost radnog mesta. Nije iznenađujući podatak, da je sigurnost na prvom mestu.
 • Iako su mnogi od IT ispitanika smatrali da su sigurnost (57%), budžet (34%) i stručnost osoblja (17%), najveće barijere u omogućavanju šire rasprostranjenosti radnog prostora, radnici često smatraju da su upravo IT i korporativne polise glavne prepreke. Ovo zapažanje među zaposlenima je naročito prisutno u Indiji, gde više od polovine (57%) smatra da da su upravo  IT prepreka u fleksibilnijem načinu rada.

Ponašanje zaposlenih koje ukazuje na obrazovanje i politika korporacije su podjednako važni kao i tehnologija

 • Jedan od pet (19%) radnika su izjavili da su primetili da im nepoznate osobe gledaju u ekran kompjutera, kada se nalaze u javnosti, dok je dodatnih 19% priznalo da im nikada i ne pomisle da provere svoje okruženje u tim situacijama.
 • Skoro svaki peti (17%) radnik je priznao da ostavlja aparate u javnosti bez nadzora.
 • Skoro svaki treći, od pet zaposlenih (58%), generalno je priznao da su dozvolili nezaposlenima da koriste njihove službene aparate, bez nadzora.
 • Kako se radno mesto bude premeštalo, raste eventualni rizik od gubitka podataka. Jedan od četiri IT ispitanika (26%) su izjavili da jedna četvrtina opreme, izdata zaposlenima u proteklih 12 meseci, se vodi kao ukradena ili izgubljena.
 • Kako radno mesto postaje sve mobilnije, sigurnost i zabrinutost mendžmentarizika nezaobilazno raste.Rezultati ukazuju na realnu potrebu za boljim korporativnim polisama, edukacijom krajnjih korisnika, i jačim, poverljivijim odnosima između zaposlenih i IT sektora. Koliko dobro IT brokeri sa ovakvim odnosima utiču na razvitak kompanije, produktivnost i kompetitivne prednosti, toliko dobro utiču i na sopstveni menadžment rizika.

O studiji

 • Studiju je za Cisco sprovela InsightExpress, nezavisna agencija za ispitivanje tržišta, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama.
 • Cisco je započeo istraživanje kako bi održao komunikaciju i razumevanje unutar kompanije, a usled svakodnevnih izazova sa kojima se kompanije sve češće suočavaju u težnji da se bave potrebama poslovanja i svojih radnika, između povećanih mogućnosti mobilnosti, sigurnosnih rizika i tehnologija koje mogu da prenesu sveprisutnije aplikacije i informacije - od virtuelnih data centara i cloud computing-a, sve do tradicionalnih žičnih i bežičnih mreža.
 • Globalna studija se fokusira na dva istraživanja - prvo je upućeno na sve zaposlene, drugo na IT profesionalce. Svako istraživanje je obuhvatilo 100 ispitanika iz svake od 13 zemalja, što je na kraju dalo rezultat od 2,600 ispitanika.
 • Trinaest zemalja uključujući i SAD, Meksiko, Brazil, Veliku Britaniju, Francusku, Španiju, Nemačku, Italiju, Rusiju, Indiju, Kinu, Japan i Australiju.

Citat

 • Marie Hattar, Vice President, Borderless Networks, Cisco:

" Cisco Connected World Report daje bliži prikaz budućeg radnog mesta i jasno se vidi iz istraživanja, da postoji želja među zaposlenima da budu mobilniji i fleksibilniji po pitanju svog radnog okruženja, i da je to prisutno kod svih širom sveta - jednako koliko i plata. Evidentno je i to da bi organizacije trebalo da obuhvate  bezgraničnu IT infrastrukturu, kako bi bili u prednosti u odnosu na konkurenciju i povećali zadovoljstvo kod zaposlenih. Radnici žele da budu produktivni bilo gde, bilo kada, koristeći bilo koji od uređaja, koji omogućavaju da se objedini agilnost i fleksibilnost kroz arhitekturu Mreža bez granica." 

 • Dave Evans, Futurista i Chief Technologist, Internet Business Solutions Group, Cisco:

"Mobilnost radnika je životna činjenica i prednosti ovakvog poslovanja su uvidele mnoge kompanije. Dok Cisco Connected World Report indentifikuje prave izazove za poslovanja, u isto vreme naglašava mogućnost da IT sektor produbi svoj odnos sa zaposlenima, u svojoj ulozi savetnika i edukatora. Jednostavno rečeno, ovaj izveštaj  je poziv na akciju IT organizacijama. Posao više nije radno mesto. To je zaista način života i uloga IT profesije će biti samo da bude još strategijski potkovana u nastojanjima da pomogne poslovanju da ostane brzo i da poveća produktivnost."

Podrška:

Grafikoni: Zaposleni žele mobilnost i fleksibilnost - Da li je IT spreman?

 

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Ana Bajagić
Cisco®
E: anfilipo@cisco.com