Globalna online video zajednica će premašiti milijardu korisnika do 2014. godine, a video sadržaj će preuzeti vodeću ulogu u porastu IP saobraćaja


Beograd, 18. jun 2010. - Kompanija Cisco® danas je objavila rezultate godišnje Cisco® Visual Networking Index (VNI) prognoze, 2009-2014 u kojoj se predviđa da će se globalni internet saobraćaj do 2014. godine povećati bar četiri puta na više od 3/4  zetabajta, što je deset puta više od količine ukupnog saobraćaja preko Internet protokol mreža u 2008. godini.

Godišnji izveštaj kompanije Cisco® postao je jedan od vodećih izvora za procenu rasta internet mreže. U poslednje tri godine, Cisco® Visual Networking Index prognoza postala je visoko cenjena polazna tačka za merenje internet rasta. Vlade pojedinih zemalja, akademski istraživači, kompanije za telekomunikacije, tehnološki eksperti i biznis mediji su svi veoma zainteresovani da čuju šta studija naše kompanije ima da kaže o digitalnoj budućnosti.

Cisco® VNI prognoza, koja je fokusirana na dve primarne grupe korisnika, a to su privatni i biznis korisnici, razvila se kao godišnja studija za  procenu rasta i trendova u globalnom IP saobraćaju. Predviđanja su zasnovana na analizama koje je sprovela kompanija Cisco® i podacima o modeliranju protoka, korišćenju i uređajima nezavisnih izvora istraživanja. Cisco® potvrđuje svoju prognozu, inpute i metodologiju podacima servis provajdera širom sveta. Cisco® Visual Networking Index (VNI) sada istražuje najpopularnije mogućnosti za komunikaciju, od računara i televizije do web kamera i igračkih konzola, kao i mobilne uređaje i privatne i poslovne mreže.

Dok većina vodećih političara i biznismena potpuno poštuje Cisco®-ve tvrdnje o kritičnoj i društvenoj važnosti Interneta, svi se pitaju kako najbolje planirati u skladu sa ovom transformacijom. Visual Networking Index daje neophodne odgovore.

U porastu saobraćaja i dalje će dominirati video, premašujući 91 odsto globalnog IP saobraćaja do 2014. godine. Poboljšanja u vidu povećanja kapaciteta mrežnog opsega i brzine interneta, kao i pojačano interesovnje za HDTV i 3DTV, ključni su faktori od kojih se očekuje da učetvorostruče IP saobraćaj od 2009. do 2014. godine.

Da bi pomogla da korisnici bolje razumeju trendove rasta globalnog IP  saobraćaja, kompanija Cisco® je ažurirala nekoliko svojih jedinstvenih resursa:

 • VNI Forecast widget koji omogućuje prilagođen prikaz porasta različitih tipova  mrežnog saobraćaja širom planete (revidiran za period od 2009. do 2014. godine)
 • VNI PC Pulse aplikacija za desktop i laptop računare olakšava korisnicima da saznaju više o individualnom uticaju na IP mreže i uporede korišćenje njihove mreže sa drugim korisnicima iz celog sveta.

Iz istraživanja izdvajamo:

Ukupni globalni IP saobraćaj izražen u "bajtovima"

 • Očekuje se da porast globalnog IP saobraćaja bude više nego četvorostruk (tačnije 4,3 puta veći) od 2009. do 2014. godine, dostižući 63,9 heksabajta mesečno u 2014. godini, od približno 56 heksabajta mesečno u 2013. godini. To je jednako količini od 766,8 heksabajta godišnje – skoro tri četvrtine zetabajta, do 2014. godine.
 • Skoro 64 heksabajta globalnog IP saobraćaja mesečno predviđenih za 2014. godinu ekvivalentno je količini od 16 milijardi DVD diskova, 21 triliona MP3, ili 399 kvadriliona tekstualnih poruka.

Trendovi u regionu

Region sa najvećim IP protokom će do 2014. godine biti Severna Amerika (19 heksabajta mesečno), Azija (17,4 heksabajta mesečno), Zapadna Evropa (16,2 heksabajta mesečno) i Japan (4,3 heksabajta mesečno).

 • Regioni sa najbržim porastom za ovaj period (2009. do 2014. godine) su Latinska Amerika (51 odsto godišnje stope rasta – [CAGR], 7,9 puta veći porast), Bliski Istok i Afrika (45 odsto CAGR, 6,5 puta veći porast) i Centralna Evropa (38 odsto CAGR, 5,1 puta veći porast)
 • IP saobraćaj u Centralnoj i Istočnoj Evropi će do 2014. godine dostići 2,5 heksabajta mesečno po stopi od 38 odsto. Mesečni saobraćaj u centralnoj i istočnoj Evropi generisaće protok u količini od 514 miliona DVD diskova, ili 2,1 heksabajta mesečno.

Primarni pokretač rasta: Video

 • Do 2014. godine će skup svih video formata (TV, VoD, internet video i peer-to-peer) nastaviti da premašuje 91 odsto globalnog korisničkog saobraćaja.
 • Globalni Internet video saobraćaj će prevazići globalni peer-to-peer saobraćaj do kraja 2010. godine. Po prvi put u poslednjih 10 godina, peer-to-peer saobraćaj neće biti najmoćniji tip Internet saobraćaja.
 • Globalna online video zajednica okupljaće više od jedne milijarde korisnika do kraja 2010. godine
 • Do 2014. godine, količina video materijala će biti tolika da bi bilo potrebno dve godine da se pogleda ono što prođe IP mrežom svake sekunde, a da bi se pregledao materijal koji mrežom prođe za jednu godinu, bilo bi potrebno 72 miliona godina.

3DTV i HD (Napredni video)

 • Globalno gledano, predviđeno je da će se naperedni video saobraćaj, uključujući i trodimenzionalnu (3D) i HD televiziju (HDTV), povećati 13 puta u periodu između 2009. i 2014. godine.
 • Do 2014. godine, 3D će zauzimati 4 odsto više ukupnog Internet saobraćaja.
 • Predviđa se da će do 2014. godine 3D i HD video činiti 42 odsto ukupnog Internet video saobraćaja korisnika.

Globalno deljenje podataka

 • Očekuje se da će saobraćaj globalnog deljenja fajlova dostići 11 heksabajta mesečno u 2014. godini, 22 odsto CAGR od 2009. do 2014. godine
 • P2P će imati porast od 16 odsto CAGR, dok će file sharing (baziran na web-u i svi ostali tipovi) skočiti na 47 odsto CAGR od 2009. do 2014. godine
 • Do 2014. godine će globalni P2P saobraćaj pasti na 17 odsto globalnog korisničkog Internet saobraćaja, u odnosu na 36 odsto iz 2009. godine.

Globalni biznis IP saobraćaj

 • Globalni IP saobraćaj za biznis korisnike će, prema predviđanjima, dostići 7,7 heksabajta mesečno u 2014. godini, više nego trostruko više.
 • Predviđa se da će video konferensing za biznis korisnike porasti desetostruko u pomenutom periodu, rastući skoro tri puta brže nego ukupni biznis IP saobraćaj, sa 57 odsto CAGR za period od 2009. do 2014. godine.
 • Video konferensing baziran na webu je podkategorija sa najbržim rastom, i to 180 puta od 2009. do 2014. godine (183 odsto CAGR)

Mobile Broadband

 • Globalni protok mobilnih podataka povećaće se 39 puta od 2009. do 2014. godine. Do tada će godišnji mobilni saobraćaj dostići 3,5 heksabajta mesečno (ili više od 42 heksabajta godišnje)

 Poslovni i privatni korisnici

 • Korisnički IP saobraćaj će, prema predviđanjima, rasti brže nego biznis:
  • Za 2009. godinu, IP saobraćaj privatnih korisnika iznosio je 79 odsto ukupnog mesečnog globalnog IP saobraćaja a biznis IP saobraćaj je iznosio 21 odsto mesečnog globalnog IP saobraćaja.
  • Do 2014. godine, IP saobraćaj privatnih korisnika  (web surfing, instant messaging, user-generated videos, etc.) predstavljaće 87 odsto ukupnog mesečnog IP saobraćaja na globalnom nivou; dok će biznis IP saobraćaj (email, voice, Internet, HD I video konferensing baziran na web-u) činiti 13 odsto ukupnog mesečnog globalnog IP saobraćaja.

Brzina mreže omogućava rast IP saobraćaja: od 2000. do 2010. godine

Za samo deset godina, prosečna download brzina kućne Internet konekcije povećala se 35 puta, što je uticalo na dramtičan porast korišćenja Interneta.
U 2000. godini prosečna download brzina kućne Internet konekcije bila je 127 kilobita u sekundi (Kbps). Trenutno (2010) je prosečna download brzina kućne Internet konekcije na globalnom nivou 4,4 megabita u sekundi (Mbps).

Razvoj download mreže:

Online aktivnost 2000 vreme za download 2010 vreme za download
Preuzimanje DVD-ja sa kvalitetnim filmom (4 GB) 3 dana 2 sata
Preuzimanje MP3 audio fajla (3 MB) 3 minuta 5 sekudi
Preuzimanje email attachment-a (1 MB) 1 minut 2 sekunde

Mediji/Analitičari/Blogeri: Koriste Cisco interaktivnu VNI prognozu kako bi kreirali planove po regionima, aplikacijama i segmentu krajnjih korisnika.Preuzmite VNI Forecast Widget.

Unapređena aplikacija za korisnike:

Cisco® VNI PC Pulse Aplikacija:
Cisco® Visual Networking Index (VNI) PC Pulse aplikacija meri količinu i tip saobraćaja koji generišete sa svog računara (na primer pretraživanje Web-a, video, e-mail, itd.). Aplikacija takođe pruža novu "IP DNK" apstraktnu sliku koja predstavlja Vaša podešavanja i preference. Možete uporediti svoje individualne podatke sa globalnim statističkim podacima nekog drugog Cisco® VNI PC Pulse korisnika sa bilo kog mesta na planeti, i vidite kako se rangirate.Preuzmite Cisco® PC Pulse

Mišljenja stručnjaka

 • Pankaj Patel, viši potpredsednik i direktor, Service Provider Group, Cisco®
  "Servis provajderi suočavaju se sa izazovnim zahtevima po pitanju protoka i skalabilnosti, kako za kućne, biznis, tako i za mobilne korisnike koji nastavljaju da pokazuju zdrav apetit za napredne video servise širom raznih mreža i uređaja. IP mreže moraju biti dovoljno inteligentne i fleksibilne da podrže ovu ogromnu različitost u rastu saobraćaja. Cisco®VNI prognoza nudi globalni osvrt na značaj videa u svakodnevnom životu i upozorava da je neophodno da dalje unapređivanje mreže podržava čestvorostruko obuhvatniji Internet, kao i više od jedne milijarde korisnika videa do 2014. godine."

Izvori:

Tagovi/Ključne reči:
Cisco, IP Traffic, Visual Networking, VNI, VNI Forecast, Mobile Broadband, Video, IP Video, HD Video, 3D Video, Video Networking, Service Provider, Peer-to-Peer

RSS Feed za Cisco http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html

Video materijal:

 • Cisco®VNI Forecast Highlights: 2009-2014

Cisco® Cisco®logo i Cisco®Systems su registrovane robne marke ili robne marke Cisco®Sytems, Inc i / ili pridruženih kompanija u Sjedinjenim Državama i nekim drugim državama. Sve druge robne marke pomenute u ovom dokumentu su vlasništvo njihovih vlasnika. Upotreba reči partner ne podrazumeva partnerski odnos između kompanije Cisco®i bilo koje druge kompanije. Ovaj dokument sadrži javne informacije kompanije Cisco®.


OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco®
tmarjano@cisco.com