Uz pomoć TelePresence uređaja predstavnici vlada, organizacija i medija moći će da učestvuju u značajnim pregovorima o klimatskim promenama čak iako se ne nalaze u Kopenhagenu


BEOGRAD, 8. decembar 2009. - Kopenhagen je od 7. do 18. decembra domaćin jedne od najznačajnijih svetskih diskusija o klimatskim promenama. Ciljevi ove konferencije su da se postave globalni standardi i razumevanje svih zemalja o smanjivanju emisije štetnih gasova koji su uglavnom uzrokovani ljudskim faktorom.

Kompanija Cisco pridružila se opštim naporima svetskih zvaničnika u omogućavanju tehnologija koje će unaprediti kvalitet konferencije, bez dodatnih zagađivanja. Kompanija je sarađivala sa Danskom vladom u instaliranju Cisco TelePresence uređaja i mrežnih rešenja koja će konferencijska zbivanja da povežu sa gradovima širom sveta.

Nova platforma (Cisco’s Global Climate Change Meeting Platform), koja uključuje Cisco TelePresence, audio i konferencijske servise, napravljena je tako da pomogne delegatima širom sveta da istovremeno diskutuju, bez gubljenja vremena i novca na službena putovanja do Danske. Ona će povezivati konferencijsku dvoranu Bella Center u Kopenhagenu sa nizom državnih, UN i Cisco predstavništava širom sveta putem privatne IP mreže.

Uz pomoć TelePresence uređaja predstavnici vlada, vladinih i nevladinih organizacija, kao i predstavnici medija, moći će po prvi put da prisustvuju značajnim sastancima i pregovorima o klimatskim promenama iz sopstvenog doma ili drugih lokacija u Kopenhagenu.

„Najveća prednost ovakvog pristupa pregovaranju je redukovanje emisije gasova. Zbog globalne konferencije kao što je ova čak 92 procenta štetnih gasova emituje se zbog avio transporta učesnika na i sa događaja. Očigledno, ove godine ti procenti će biti znatno niži, jer će mnogi prisustvovati virtuelno. To je jedan od direktnih primera pozitivnog uticaja tehnologije. Druga prednost je što je sada omogućeno i zemljama „trećeg sveta" kojima su ranije službena putovanja bila veliki trošak, ravnopravno učestvovanje na konferenciji. Postoji veliki broj lokacija širom sveta odakle je moguće prisustvovati dešavanjima u Kopenhagenu" - rekao je Svend Oling iz danskog Ministarstva inostranih poslova.

Cisco platforma omogućava direktan audio, video i Internet prenos događaja u konferencijskim prostorijama na 12.000 - 15.000 adresa delegata iz više od 192 zemlje, kao i na 3.000-4.000 adresa medijskih predstavnika širom sveta. Montirana platforma za pregovore biće dostupna ministrima, pregovaračima i investitorima tokom 2010. godine.

Tehnologija ima veoma bitnu ulogu u „hvatanju u koštac" sa svetskim klimatskim promenama. Porast video saobraćaja, virtualizacije i objedinjenih komunikacija u velikoj meri pomaže da se smanji količina energije kao i potreba za dugim putovanjima, istovremeno pružajući efikasniji način života u skladu sa principima održivog razvoja.

Kompanija Cisco posvećena je tome da pruži uređaje i usluge u skladu sa društveno korporativnom odgovornošću, i da pomogne klijentima da dostignu ciljeve koji se odnose na očuvanje životne sredine. Šansa za IKT industriju je da smanji sopstvene emisije, istovremeno pomažući drugim organizacijama da i oni redukuju zagađenje. Cisco vizija je jednostavna: Ukoliko organizacija ima Internet konekciju, može da posluje u skladu sa održivim razvojem.

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanović
Cisco®
tmarjano@cisco.com