VIRTUELIZACIJA KOMPJUTERSKOG OKRUENJA

Najbolje iz tehnologije data centara dostupno svakome


Uvodenjem nove tehnologije Vblok paketa, koalicija tri svetske kompanije omogucava korisnicima korenite promene u optimizaciji IT strategija u privatnom racunarskom oblaku

BEOGRAD 4. novembar 2009. Kompanije Cisco i EMC, zajedno sa kompanijom Vmware, objavili su formiranje koalicije Virtuelnog kompjuterskog okruenja, dosad nezabeleenu kolaboraciju tri lidera u informacionim tehnologijama. Koalicija je napravljena sa namerom da omoguci fleksibilnije biznis okruenje za korisnike kroz prilagodljiviju IT infrastrukturu i nie trokove IT opreme, trokove elektricne energije i zakupa poslovnog prostora putem sveobuhvatne virtuelizacije data centara i tranzicije ka privatnim cloud infrastrukturama.

Prema istraivanju kompanije MekKinsi, trokovi nabavke infrastrukture i odravanja data centara prevazilaze godinje 350 milijardi dolara od cega je polovina za nabavku proizvoda, a druga polovina za operativne trokove (usluge i zaposlene). Osim toga, procenjeno je da cak 70 procenata ili vie je utroeno na odravanje postojece infrastrukture, od cega ostaje 30 procenata ili manje za ulaganje u nove ideje ili aplikacije koje mogu da naprave razliku u poslovanju.

Privatni racunarski oblak nudi mogucnost kontrole i bezbednost dananjih data centara, sa fleksibilnocu koju zahtevaju stalne izmene u dananjem poslovanju, uz niske trokove odravanja.

Koalicija Virtuelnog kompjuterskog okruenja daje opcije za organizacije svih velicina da pristupe transformaciji data centara, uz izuzetnu efikasnost i znacajne utede u finansijskim i operativnim trokovima. Kao rezultat, organizacije nece vie morati da biraju izmedu najnovijih tehnologija i raspoloivih sveobuhvatnih usluga vendora za krajnje korisnike. Imace i jedno i drugo.

Uvodenjem nove tehnologije Vblok paketa korisnici ce biti svedoci korenitih promena u pristupu strimovanju sadraja i optimizaciji IT strategija u privatnom racunarskom oblaku. Vblokovi su integrisani, testirani infrastrukturni paketi odmah spremni za upotrebu. Oni kombinuju najbolje tehnologije i reenja kompanija Cisco, EMC i Vmware u virtuelizaciji, networkingu, racunarstvu, smetajnim kapacitetima, bezbednosti i upravljanju podacima.

Ova koalicija predstavlja najveci izazov i mogucnost u data centrima do sada, rekao je Don Cejmbers, predsednik i direktor kompanije Cisco. Koalicija predlae potpuno novi i jedinstveni pristup tehnologiji data centara koji ce poboljati upotrebljivost i bezbednost sistema, smanjiti trokove elektricne energije i svakako smanjiti ukupne trokove korisnika.

Vec su ponudena razlicita reenja Vblok tehnologije. Vblok 2 konfiguracija koja podrava rad 3.000-6.000 virtuelnih maina za potrebe velikih kompanija i dobavljace Internet usluga. Vblok 2 oslanja se na Unified Computing System, Nexus 1000v i sviceve kompanije Cisco, smetajne kapacitete kompanije EMC i Vmware platformu vSpher.
Vblok 1 je reenje za 800 do 3.000 virtuelnih maina, dok je Vblok 0 reenje za osnovne potrebe korisnika (300 do 800 virtuelnih maina) i bice dostupno pocetkom 2010. godine.

Istovremeno sa proglaenjem koalicije Virtuelnog kompjuterskog okruenja, Cisco i EMC su najavili projekat Acadia, zajednicki poslovni poduhvat sa fokusom na ubrzavanju primene privatnog kompjuterskog oblaka. Jedinstveni model Akadije izgradi, upravljaj i prenosi za primenu Vblok arhitekture, procesa i tehnologija, ponudice korisnicima vecu mogucnost izbora, fleksibilnosti i smanjenje trokova tokom virtuelizacije IT infrastrukture na mnogo upotrebljivije privatno cloud okruenje. U daljim planovima Akadije, svoje ucece ce imati i Vmware i kompanija Intel, cija reenja za data centre, servere, smetajne kapacitete i mreu ce biti u velikoj meri u upotrebi.


OBAVETENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanovic
Cisco
tmarjano@cisco.com