Bolji razvoj video komunikacija u buducnosti


Cisco ce preuzimanjem norvekog Tandberga proiriti ponudu u segmentu kolaboracije i omoguciti klijentima novi pristup globalnom poslovanju

BEOGRAD, 2. oktobar 2009 Cisco je objavio danas da je dao ponudu za preuzimanje firme Tandberg (sa seditima u Oslu u Norvekoj i Njujorku), jednog od globalnih lidera u video komunikacijama, ukljucujuci irok spektar prvoklasnih video-uredaja i reenja za mrenu infrastrukturu, uz interoperabilnost medu kompanijama i vendorima. Ovim predloenim preuzimanjem, Cisco ce u segmentu kolaboracije ponuditi vie reenja za veci broj klijenata, sa namerom da ova tehnologija bude masovnije prisutna u svetu.

Prema odredbama dogovora, Cisco ce ponuditi kupovinu akcija Tandberga u vrednosti od 153.5 norvekih kruna po akciji, a ukupne vrednosti oko tri milijarde dolara, to je jednoglasno predloio Tandbergov odbor direktora. Preuzimanje bi trebalo da bude okoncano tokom prve polovine sledece godine, ukoliko ne dode do nekih izmena u skladu sa odredbama dogovora, ukljucujuci zakonske odredbe u Americi i drugim zemljama. Ocekivanja kompanije Cisco su da ce akvizicija doprineti porastu vrednosti kompanije 2011. godine.

Vizija kolaboracije kompanije Cisco je da omoguci novi nacin korporativne produktivnosti, brzinu i inovativan pristup u nacinu na koji ljudi komuniciraju, razmenu znanja i poboljanje poslovnih rezultata unutar i medu kompanijama.

Tehnologija Telepresence i video visokog kvaliteta su redefnisali, produbili, i pritom olakali nacin komunikacije korisnika, prerastajuci u znatno iri segment trita kolaboracije.

Cisco ce u svoju vrhunsku kolaboracionu arhitekturu integrisati Tandbergove video uredaje i reenja za mrene infrastrukture, cime ce porasti interoperabilnost medu kompanijama i vendorima od upotrebe sa radnog mesta do TelePresence uredaja sa vie ekrana. Ova reenja koristice klijentima kompanije Cisco, ali ce doprineti i vecem interesovanju za video kolaboraciju globalno.

Akvizivija potvrduje interes kompanije Cisco da i dalje ulae u trite Evrope, kao centra inovacije irom sveta, dok ce ubuduce Tandberg biti pozicioniran kao centar u segmentu video komunikacija, zajedno sa partnerskom belgijskom kompanijom.

Tandbergovih 1500 zaposlenih irom sveta, sa centrima inovacije u Norvekoj i Velike Britanije, bice veoma bitan deo Cisco video tima u porastu. Zavretkom preuzimanja, dotadanji direktor Tandberga Fredrik Halvorsen bice ef Cisco TelePresence Technology Grupe, a o svom radu izvetavace Martina de Bera, starijeg potpredsednika Cisco Emerging Technologies Group.

Don Cejmbers, predsednik i CEO kompanije Cisco

Cisco i Tandberg imaju iznenadujuce slicne kulture i dele viziju na koji nacin svet treba da posluje, kroz kolaboraciju i video komunikaciju, rekao je Don Cejmbers, predsednik i CEO Kompanija Cisco. Kolaboracija, koja je postala moguca razvojem Web 2.0 tehnologije, trite je vredno 34 milijarde dolara i jo je u porastu. Najnovija akvizicija dokaz je finansijske snage i sposobnosti kompanije Cisco da brzo preuzima kljucne trine pravce razvoja.

Video zapis razgovora Don Cejmbersa, predsednika i CEO kompanije Cisco, i Fredrika Halvorsena, direktora Tandberga, o predloenom preuzimanju moete pogledati na: http://newsroom.cisco.com/dlls/videos/ciscotandberg_093009.html


OBAVETENJE ZA MEDIJE
Osoba za kontakt:
Tijana Marjanovic
Cisco
tmarjano@cisco.com