Đào tạo & Sự kiện

 

Viewing this content requires the latest version of Adobe Flash Player with JavaScript enabled.
Get the Flash Player

 

Tài nguyên Đào tạo

Học viện Mạng Cisco

Chương trình học tập trực tuyến toàn cầu của chúng tôi mang lại cho sinh viên cơ hội để theo học các chương trình CNTT thông qua hình thức đào tạo trực tuyến có người hướng dẫn và các bài thực hành trực tiếp trong phòng thí nghiệm.


Các Khoá Đào tạo


Các Tuỳ chọn Tự học


Chương trình Đối tác Học tập


Đào tạo & Phát triển Đội ngũ


Chứng chỉ Nghề nghiệp

Chứng chỉ

Chuyên gia thiết kế

Chuyên gia

Chuyên viên

Cộng sự

Chuyên gia


Thông tin về các Kỳ thi


Công cụ Chứng chỉ

 

Sự kiện của Công ty

Sự kiện, Webcast và Hội thảo

Hãy để chúng tôi giúp bạn