ลดความยุ่งเหยิงของ IT

ตอบแบบสอบถาม


take survey

UCS Book กรุณาบอกเราว่าเวอร์ช่วลไลเซซั่นช่วยคุณได้อย่างไร และรับโอกาสลุ้นรางวัล Cisco UCS Book

> ตอบแบบสอบถามที่นี่

ลดความยุ่งเหยิงของ IT

 
image1

Unified Fabric

ทำให้การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ การเดินสายเคเบิล โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล การดูแลระบบ และการจัดการเป็นไปด้วยความสะดวกง่ายดาย

image2

10GE Migration

ความต้องการแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเติบโตโดยรวมของแอพพลิเคชั่นขององค์กร เป็นตัวเร่งการใช้งาน Ethernet 10 กิกะบิตให้ขยายตัวขึ้นเป็นทวีคูณ

image3

เปิดผนึกความสามารถของระบบเสมือนจริง

เรียนรู้การวิธีการเอาชนะความยากลำบากในการใช้งานระบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล จนคุณสามารถเข้าใจศักยภาพเทคโนโลยีได้อย่างถ่องแท้

 
เนื้อหาที่นำเสนอ

  • เพิ่มความยืดหยุ่นตัว
  • ภาพรวมการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเสมือนจริงและโครงสร้างพื้นฐาน
  • กรณีศึกษา IWBank SPA (PDF)
  • ศึกษาระบบธนาคารออนไลน์ของอิตาลียกระดับคุณภาพการบริการและประสิทธิภาพด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ของ Cisco
  • ทางเลือกการส่งข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบนำแสงของศูนย์ข้อมูล (PDF)
  •  ด้วยสถานการณ์การแข่งขันที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ประกอบกับข้อบังคับภาครัฐสำหรับการกู้คืนข้อมูล ทำให้หลายๆ ธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญตลอด 24 ชั่วโมง เอกสารทางวิชาการฉบับนี้แสดงทางเลือกแบนด์วิดธ์สูง ความล่าช้าต่ำ และความหนาแน่นของข้อมูลสูงสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลที่สามารถไว้วางใจได้

ออปติไมซ์ศูนย์ข้อมูลของคุณ เพียงติดต่อเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี