การใช้พลังงานน้อยลง

ตอบแบบสอบถาม


take survey

UCS Book กรุณาบอกเราว่าเวอร์ช่วลไลเซซั่นช่วยคุณได้อย่างไร และรับโอกาสลุ้นรางวัล Cisco UCS Book

> ตอบแบบสอบถามที่นี่

การใช้พลังงานน้อยลง

 
image1

Cisco EnergyWise

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco EnergyWise ได้ที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สวิตช์ Catalyst ทั้งหมดของ Cisco

image2

ศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าของ Cisco

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของคุณ

image3

เปิดผนึกความสามารถของระบบเสมือนจริง

เรียนรู้การวิธีการเอาชนะความยากลำบากในการใช้งานระบบเสมือนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล จนคุณสามารถเข้าใจศักยภาพเทคโนโลยีได้อย่างถ่องแท้

 
เนื้อหาที่นำเสนอ

การใช้พลังงานน้อยลง

  • วิดีโอศูนย์ข้อมูลยั่งยืน (วิดีโอ 5 นาที)
  • วิดีโอนี้แสดงรายละเอียดความพยายามในการรวบรวมที่สำคัญของศูนย์ข้อมูลของ Monsanto ซึ่งกำลังเป็นตัวแทนของ "ความเป็นผู้นำในการออกแบบการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ" ณ ที่นี้ ระบบเสมือนจริงเป็นส่วนทำให้มีการเจริญเติบโตของการจัดการสินค้าคงคลัง ความมีประสิทธิภาพ และความคล่องตัว
  • ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูล (วิดีโอ 2.19 นาที)
  • เรียนรู้วิธีการที่ปฏิบัติได้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อลดการใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูลของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์
  • คุณ Mike Norman แห่งศูนย์ข้อมูล Cisco (วิดีโอ 2.5 นาที)
  • วิดีโอสำหรับผู้บริหารนี้ นำคุณไปดูการจัดการความต้องการสำหรับพลังงานของศูนย์ข้อมูล การทำความเย็น และการขยายตัวของการจัดเก็บ
  • จัดทำระบบเสมือนจริงเพื่อประหยัดพลังงานในศูนย์ข้อมูล
  • การสัมภาษณ์อย่างวิเคราะห์เจาะลึกกับรองประธานของ Green Engineering ของ Cisco เพื่อดูวิธีการใช้ระบบเสมือนจริงอย่างมีประสิทธิภาพในการเป็นเครื่องมือประหยัดพลังงาน และส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวด้วย

ออปติไมซ์ศูนย์ข้อมูลของคุณ เพียงติดต่อเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี