ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ

แก้ปัญหาและสิ่งท้าทายต่อธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยีที่

  • ปรับปรุงการบริการให้กับลูกค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงาน
  • ช่วยในการเจริญเติบโตของธุรกิจ
You Inc IPC Home

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

มอบการบริการที่ดีขึ้นด้วยประสบการณ์ที่มีค่าและเร็วขึ้น

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิภาพ
 

การควบคุมค่าใช้จ่าย

ลดส่วนเกินของค่าใช้จ่ายในขณะที่ใช้การลงทุนเพียงน้อยนิด

ความปลอดภัยทางธุรกิจ

ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การวางแผนทางธุรกิจ

แผนงาน Cisco Smart Business ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายต่าง ๆ ของธุรกิจคุณได้อย่างทันท่วงทีด้วยการผสมผสานโซลูชั่นต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ธุรกิจคุณมีการเติบโต

เลือก Smart Business Roadmap Assessment เพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งที่ท้าทายธุรกิจของคุณที่เป็นอันดับสูงสุดและเรียนรู้การเลือกใช้โซลูชั่นทางเทคโนโลยีอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จต่อธุรกิจในระยะยาวและทันทีทันใด

เริ่มต้น

Cisco Certified Partners

ใช้เครื่องมือเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์และประสบการณ์ทางด้านเทคนิคในการช่วยทำให้คุณแตกต่างและสร้างธุรกิจของคุณขึ้นมา
ค้นหาคู่ค้า

การเช่าซื้อ, การเงิน และการค้า

มองหาทางเลือกที่ยืดหยุ่นในอัตราที่แข่งขันกันได้
เรียนรู้เพิ่มเติม

Cisco Innovators Program

ข้อมูลภายในอุตสาหกรรม, การนำเสนอ, เหตุการณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ

ดูวิธีการควบรวมเทคโนโลยีจะช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายทางด้านธุรกิจของคุณได้อย่างไร