ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Cisco Unified IP Phones 7900 SeriesCisco Unified IP Phones 7900 Series

โทรศัพท์ของคุณเป็นทรัพยากรทางธุรกิจใช่หรือไม่

ตอนนี้ ใช่!

Unified IP Phone 7900 Series


โซลูชันสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ Cisco เพื่อช่วยให้พนักงาน บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และ มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

รับสายจากเครื่องโทรศัพท์ที่เป็นอัจฉริยะเทียบเท่าคอมพิวเตอร์
แต่ใช้งานง่ายเหมือนโทรศัพท์ทั่วไป Cisco Unified IP Phones
7900 Series ช่วยให้พนักงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการแนะนำความสามารถใหม่ๆ ที่ช่วยให้พนักงานสามารถ
สื่อสารด้วยระบบเสียงและข้อมูลได้ทุกที่ที่เดินทางไป

จุดเด่น

Cisco Unified IP Phones 7900 Series สนับสนุน:

 • ระบบเสียงและข้อมูลรวมกัน: ระบบการสื่อสารแบบรวมที่มีอยู่ในโทรศัพท์ช่วยให้พนักงานสามารถฝากวอยซ์เมล์ที่เพื่อนร่วมงานสามารถเข้าไปอ่านได้ผ่านคอมพิวเตอร์ของตนได้ หรือแม้กระทั่งเห็นว่าเมื่อใดที่เพื่อนรวมงานกำลังใช้สายอยู่
 • แอพพลิเคชันใหม่: : เรียกใช้แอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่เพิ่มผลผลิตบนโทรศัพท์ของคุณ เช่น ระบบลงเวลา การเรียกเก็บเงิน และเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานบนระบบโทรศัพท์
 • คุณลักษณะของโทรศัพท์แบบเดิม: พนักงานยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อสายหลายสาย การโอนสาย การส่งต่อสาย และการประชุมด้วยระบบเสียง
 • ใช้งานร่วมกับเครือข่ายได้: เมื่อกำหนดค่าการใช้งานร่วมกันแล้ว เครือข่าย Cisco ของคุณสามารถจดจำโทรศัพท์เหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของคุณ จึงช่วยขจัดต้นทุนและความยุ่งยากในการเพิ่มหรือการย้ายโทรศัพท์

โทรศัพท์เหล่านี้จะยังคงความสามารถในการสื่อสารซึ่งพนักงาน
ของคุณสามารถใช้งานได้ทุกๆ วัน และผนวกความสามารถใหม่ๆ
ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน ด้วยการรวมระบบ
เครือข่ายเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง จัดการ และ
อัพเดตโทรศัพท์

Cisco Unified IP Phones 7900 Series มาพร้อมคุณลักษณะที่หลากหลาย ประกอบด้วย:

 • รุ่นต่างๆ สำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น สำนักงาน ห้องรับรอง แผนกการผลิต
  สำนักงานสาขา บ้าน หรือนอกสถานที่
 • สนับสนุนมาตรฐานระบบไร้สายและระบบความปลอดภัยที่สำคัญๆ
 • สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ของแอพพลิเคชันระบบโทรศัพท์
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายที่หลากหลาย

คุณลักษณะทั่วไป

 • รุ่นต่างๆ สำหรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น สำนักงาน ห้องรับรอง แผนกการผลิต สำนักงานสาขา บ้าน หรือนอกสถานที่
 • สภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ใช้ระบบมาตรฐานสำหรับแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่เพิ่มผลผลิต
 • คู่มือผู้ใช้ที่รวมอยู่ในตัว
 • ปุ่มสั่งงานบนหน้าจอที่มองเห็นได้ง่าย
 • หน้าจอสีแบบสัมผัสที่สะดวกต่อการใช้งาน
 • โทรศัพท์สำหรับการประชุมที่เชื่อมต่อลำโพงภายนอกได้ง่าย
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องช่วยฟังได้
 • มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพ
 • ต้นทุนในการติดตั้งและการเดินสายลดลง

รุ่นพื้นฐาน

สถานที่ตั้งที่ดีที่สุด

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

7906G

พื้นที่
ประชาสัมพันธ์ ผนังกั้นห้องทำงาน

 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • การเข้าถึงด้วยสายเดียว ซอฟต์คีย์แบบโต้ตอบสี่ปุ่ม
 • ไฟแสดงการพักสายและไฟแสดงว่ามีข้อความรออยู่บนโทรศัพท์
 • ไฟแสดงข้อความบนโทรศัพท์

7911G

พื้นที่
ประชาสัมพันธ์ โรงงาน

 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • คุณลักษณะด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร
 • คุณลักษณะเพิ่มขึ้นสำหรับการผลิต
 • คุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

7931G

สภาพแวดล้อมการค้าปลีกและการค้าขาย

 • ปุ่มพักสาย ปุ่มโทรซ้ำ และปุ่มโอนสาย ที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีการจัดการการโทรได้รวดเร็ว
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • ไฟ LED สีต่างๆ แสดงสถานะการโทร/สายโทรศัพท์
 • ปุ่มเฉพาะสำหรับพักสาย โอนสาย และโทรซ้ำ
 • รวมเข้ากับ Cisco Unified Communications Manager และ Cisco Unified Communications Manager Express

7921G

ผู้ปฏิบัติิงานนอกสถานที่

 • โทรศัพท์ไร้สายเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 • คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
 • มีความทนทานสูง
 • จอสีขนาดใหญ่ 2 นิ้ว
 • แท่นวางที่รวมเครื่องชาร์จและสปีกเกอร์โฟนไว้ด้วยกัน
 • ปุ่มเฉพาะสำหรับปิดเสียงและปรับระดับเสียง
 • ระยะเวลาสนทนาต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ระยะเวลาสแตนด์บาย 100 ชั่วโมง
 • มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของระบบเสียงแบบครบวงจร
 • มุมมองผลิตภัณฑ์ 3D

รุ่นธุรกิจ

สถานที่ตั้งที่ดีที่สุด

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

7940G

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์สองสายหรือหนึ่งสาย และคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์

7941G

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์สองสาย (หรือการรวมระหว่างการเชื่อมต่อสายและคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7941G-GE

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์สองสาย (หรือการรวมระหว่างการเชื่อมต่อสายและคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7960G

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีปริมาณการใช้สายบ่อย
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์หกสาย (หรือการรวมระหว่างสายโทรศัพท์และคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7961G

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์หกสาย (หรือการรวมระหว่างสายโทรศัพท์และคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7961G-GE

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์หกสาย (หรือการรวมระหว่างสายโทรศัพท์และคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7914

สภาพแวดล้อมสำนักงาน

 • มีปุ่มเพิ่ม 14 ปุ่ม และจอ LCD เพื่อขยายขีดความสามารถของ Cisco Unified IP Phone รุ่น 7960G, 7961G, 7961G-GE, 7962G, 7965G, 7970G, 7971G-GE และ 7975G
 • สามารถตั้งโปรแกรมปุ่มต่างๆ ให้เป็นหมายเลขไดเร็กทอรี
  ปุ่มคู่สาย หรือปุ่มโทรด่วนได้
 • 7914 สองเครื่องสามารถใช้ร่วมกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ IP แบบเดี่ยวได้

IP Communicator

เดสก์ท็อปต่างๆ

 • ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันช่วยให้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครื่องพีซี
  มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • มีฟังก์ชันการทำงานของ Cisco Unified IP Phone 7970G: เชื่อมต่อสายโทรศัพท์แปดสาย (หรือการรวมระหว่างสายโทรศัพท์และคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)
 • ทำการโทรและการเชื่อมต่อคุณภาพสูงกับบริการต่างๆ ของ
  บริษัทขณะที่คุณอยู่บนท้องถนน ในสำนักงาน หรือสถานที่ใด
  ก็ได้ที่พนักงานสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของบริษัท
 • โซลูชันระบบโทรศัพท์แบบมีภาพที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันและกล้องที่ติดตั้งสะดวก
 • เพิ่มความสามารถด้านวิดีโอให้กับ Cisco Unified IP Phones
 • ช่วยให้พนักงานโทรออกและรับสายโทรศัพท์แบบมีภาพโดยใช้อินเทอร์เฟซของโทรศัพท์ที่คุ้นเคย

Unified Video Advantage

เดสก์ท็อปต่างๆ

 • โซลูชันระบบโทรศัพท์แบบมีภาพที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์แอพพลิเคชันและกล้องที่ติดตั้งสะดวก
 • เพิ่มความสามารถด้านวิดีโอให้กับ Cisco Unified IP Phones
 • ช่วยให้พนักงานโทรออกและรับสายโทรศัพท์แบบมีภาพโดยใช้อินเทอร์เฟซของโทรศัพท์ที่คุ้นเคย

รุ่นผู้บริหาร

สถานที่ตั้งที่ดีที่สุด

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

7970G

เดสก์ท็อปต่างๆ แทนเครื่องพีซี

 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • จุดเชื่อมต่อสปีกเกอร์โฟนและชุดหูฟังพร้อมในตัว
 • ไม่ต้องใช้สายไฟ
 • เชื่อมต่อสายโทรศัพท์แปดสาย (หรือการรวมระหว่างการเชื่อมต่อสายและคุณลักษณะของระบบโทรศัพท์)

7971G-GE

เดสก์ท็อปสำหรับผู้บริหาร

 • สปีกเกอร์โฟนที่เข้าใช้งานง่ายและมีความสามารถในการปิดเสียง
 • จอแสดงผลความละเอียดสูงสำหรับแอพพลิเคชันขั้นสูง
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มุมมองผลิตภัณฑ์ 3D

7985G

เดสก์ท็อปสำหรับผู้บริหาร

 • รวมอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับการโทรศัพท์แบบมีภาพ เช่น กล้อง จอ LCD ลำโพง แป้นกด และโทรศัพท์ เข้าไว้ในเครื่องเดียว
 • ปุ่มเฉพาะสำหรับควบคุมคุณลักษณะของภาพ เช่น ภาพซ้อนภาพ มุมมองภาพตนเองของพนักงาน การปิดเสียง การแสดงผล และความสว่าง
 • ออกแบบมาเพื่อรองรับแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าโทรศัพท์ 7900 Series ช่วยให้พนักงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร และช่วยให้ธุรกิจของคุณคุ้มทุนมากขึ้นได้อย่างไร

มัลติมีเดีย

See Cisco Unified IP Phones in action(7:22 นาที)

Cisco Unified IP Phone 7960G Tutorial

Cisco Unified IP Phone 7940G Tutorial

Cisco Unified IP Phone 7912G Tutorial

เอกสารข้อมูล

Cisco Unified IP Phones 7900 Series

Cisco Unified Video Advantage Video Telephony Solution (PDF - 217 KB)

Cisco IP Communicator 2.0 (PDF - 216 KB)

กรณีศึกษา

Insurance Firm Increases Responsiveness for Competitive Advantage (PDF - 289 KB)

ภาพรวมโซลูชัน

Cisco Unified IP Phone Solutions (PDF - 4.38 MB)


หากคุณสนใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อไปนี้ี่คือวิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นหาคู่ค้า

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco ที่เหมาะสมกับคุณได้
จาก Cisco Certified Channel Partner คู่ค้าของเราที่ได้รับใบรับรองที่
ถูกต้องทุกรายและพร้อมจะทำงานกับคุณ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และ
โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดของคุณ

ค้นหา Cisco Certified Channel Partner หรือผู้ให้บริการของ Ciscoในพื้นที่ของคุณ ระบุตำแหน่งที่ตั้งและความสนใจของคุณเพื่อค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

คำถามสำคัญที่ต้องถามคู่ค้าของคุณ

รวดเร็วและง่ายดายผ่านระบบออนไลน์

ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กบางอย่างของ Cisco สามารถหาได้จากคู่ค้าออนไลน์ และสามารถซื้อโดยใช้บัตรเครดิตได้ ซื้อผ่านคู่ค้าออนไลน์


บริการและการสนับสนุน

เพิ่มความไว้วางใจสูงสุด ลดการชะงักงันให้น้อยที่สุด และเข้าถึงความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยทางเลือกด้านการบริการสำหรับ SMB

การบริหารการเงิน

บริหารการลงทุนด้วยโปรแกรมการบริหารการเงิน การเช่าซื้อ และข้อเสนอพิเศษที่ Cisco Capital
 
 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการแทนการลงทุนเอง

ข้อเสนอจากผู้ให้บริการที่จัดสรรโซลูัชันเหมาะสมสำหรับคุณด้วยทางเลือกหลากหลาย
 

ติดต่อขอข้อมูล