เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

อีกขั้นของการเพิ่มผลผลิต

ระบบสื่อสารทางเสียงแบบใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด (4:39 นาที)

TH-Be More Productive-Take Productivity to the Next Level

อีกขั้นของการเพิ่มผลผลิต

ระบบสื่อสารทางเสียงแบบใหม่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด (4:39 นาที)

Viewing this embedded video requires the latest version of Adobe Flash Player with JavaScript enabled.
Get the Flash Player


ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลผลิตมากขึ้น ออกแรงน้อยลง อีกขั้นของการเพิ่มผลผลิต

ทำได้อย่างไร คำตอบเดียว คือ การทำงานร่วมกัน อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบ่อยครั้งเท่าที่เป็นไปได้ โซลูชัน SMB ของ Cisco สามารถช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น โดยใช้วิธีต่อไปนี้

 • อย่าเพียงแต่พูด แต่ทำให้เห็น เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับทีมขายระยะไกล ให้เปลี่ยนสายโทรศัพท์แบบธรรมดาเป็นสายโทรศัพท์แบบมีภาพเพื่อสร้างประสิทธิผลสูงสุด
 • นำผู้คนที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย หากต้องการเรียกประชุมด่วน เพียงไม่กี่คลิก ก็สามารถรู้ได้ว่าใครที่ว่างเข้าประชุมและการจัดประชุมทางโทรศัพท์หรือการประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณจึงสามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายๆ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • สามารถติดต่อกับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตลอดเวลา ด้วยช่องทางการสื่อสารหลากหลายที่พร้อมใช้งานเสมอ และความสามารถในการมองเห็นว่าใครสามารถติดต่อได้และติดต่อด้วยวิธีใด แม้ว่าจะอยู่นอกสำนักงานก็ไม่ได้ตกข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ควรรู้อีกต่อไป


ด้วยโซลูชัน SMB ของ Cisco คุณสามารถนำผู้คนที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายและตอบสนองความต้องการของลูกค้า เมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและทำงานร่วมกันทุกเมื่อที่ต้องการ ย่อมหมายถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอของพนักงาน

 • เริ่มด้วยระบบเครือข่ายพื้นฐานของ Cisco ที่ไว้วางใจได้ ยืดหยุ่น และปลอดภัย ซึ่งรวมเอาระบบเสียง ข้อมูล วิดีโอ และระบบไร้สายไว้ในเครือข่ายเดียวกันเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ คงการเชื่อมต่อกัน และมีประสิทธิภาพ
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงการบริหารกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของคุณเข้ากับระบบโทรศัพท์เพิ่ม
  ด้วยวิธีดังกล่าว ป๊อปอัพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วยให้คุณดูข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายได้ทันที
  สามารถมองหาผู้ที่ สามารถตอบคำถามได้จากระบบอย่างทันท่วงที หรือดึงคนๆ
 • ติดตั้งซอฟต์แวร์โทรศัพท์ที่สามารถสื่อสารด้วยภาพผ่านกล้องเพิ่ม เป็นการช่วยให้คุณเปลี่ยนสายโทรศัพท์แบบธรรมดาและการประชุมออนไลน์เป็นสายโทรศัพท์แบบมีภาพด้วยโทรศัพท์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ติดต่อกับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตลอดเวลา และช่วยให้พนักงานเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
 • เพิ่มแอพพลิเคชันที่มีคุณลักษณะการควบคุมสายโทรศัพท์และการหาตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานทราบได้ว่าสามารถติดต่อเพื่อนร่วมงานได้หรือไม่ และ้ต้องการให้ติดต่อด้วยวิธีใด โดยใช้ Tool Bar ของโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป เช่น Microsoft Outlook และ Internet Explorer เพื่อเพิ่มผลผลิต

ติดต่อคู่ค้าของ Cisco ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันนี้ หรือค้นหาคู่ค้าของ Cisco ที่มีใบรับรองถูกต้องในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการซึ่งสามารถรองรับและจัดการ โซลูชันของคุณได้ด้วยโซลูชัน SMB ของ Cisco เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันด้วยข้อมูล เสียง และภาพ เพื่อช่วยให้ทุกคนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บางโซลูชันที่ควรพิจารณาได้แก่:

 • Cisco Smart Business Communications System ระบบที่รวมทุกอย่างในหนึ่งเดียว สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ เป็นการรวมระบบเสียง ข้อมูล ระบบไร้สาย และความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงระบบ Cisco Unified Communications 500 Series ด้วย
 • Cisco Integrated Services Routers 800, 1800 และ 2800 Series เชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ รุ่น 800 Series ให้ระบบความปลอดภัยในตัว ด้วยซอฟต์แวร์ที่ลดจำนวนอุปกรณ์ลงและทำให้การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายง่ายขึ้น และสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบไร้สายและ VPN ขณะที่รุ่น 1800 และ 2800 Series เพิ่มการสื่อสารด้วยเสียงและการสื่อสารแบบครบวงจร
 • Cisco Unified CallConnectors ปรับปรุงระบบการสื่อสารให้ดีขึ้นและเพิ่มผลผลิตด้วยรุ่นที่สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Dynamics CRM และ Salesforce.com ที่เชื่อมระบบ Cisco Unified Communications 500 Series ของคุณเข้ากับโซลูชันการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของคุณ Cisco Unified CallConnector Mobility ให้ 'การติดต่อผ่านเลขหมายเดียว' ด้วยการโอนสายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติไปยังพนักงาน ณ ที่ตั้งปัจจุบันของพนักงานผ่านทางโทรศัพท์ที่พนักงานเลือกไว้ และ Cisco Unified CallConnector สำหรับ Microsoft Windows จะใช้ Tool Bar ของโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ไปอย่างเช่น Microsoft Outlook และ Internet Explorer เพื่อแจ้งข้อมูลการหาตำแหน่งที่ทำให้พนักงานติดต่อเพื่อนร่วมงานได้อย่างรวดเร็วด้วยการทราบล่วงหน้าว่า เพื่อนร่วมงานนั้นสามารถติดต่อได้หรือไม่ และต้องการให้ติดต่ออย่างไร
 • Cisco Unified Video Advantage จะส่งต่อหน้าที่การทำงานของโทรศัพท์แบบมีภาพไปยังโทรศัพท์ Cisco Unified IP Phones 7900 Series และไปยัง softphone ของ Cisco IP Communicator ด้วย Cisco Unified Video Advantage คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซของโทรศัพท์ที่คุ้นเคยเพื่อต่อสายและรับสายโทรศัพท์แบบมีภาพได้ โซลูชันนี้รวมกล้อง Cisco VT Camera II ซึ่งเป็นกล้อง USB ที่ติดตั้งบนเครื่องพีซีหรือหน้าจอแลปท็อปของคุณไว้ด้วย
 • Cisco Unity Express และ Cisco Unity Connection มีวอยซ์เมลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เครื่องตอบรับ อัตโนมัติิิ และระบบส่งข้อความในตัว นอกเหนือจากความสามารถในการกำหนดเส้นทางสายโทรศัพท์และการจดจำำเสียงขั้นสูง เข้าถึงวอยซ์เมลของคุณโดยใช้โทรศัพท์ โปรแกรมอีเมล หรือเว็บเบราว์เซอร์ หรือจัดการกับ ข้อความของคุณในโหมด "Hand Free" ด้วยคำสั่งเสียง
 • เครื่องมือประชุมผ่านเว็บและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นมีอยู่ใน WebEx ด้วยเช่นกัน ขณะนี้ WebEx เป็นส่วนหนึ่งของ Cisco

หากมีคำถาม

โปรดติดต่อคู่ค้าของ Cisco เืพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง


หากคุณสนใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ต่อไปนี้ี่คือวิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นหาคู่ค้า

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco ที่เหมาะสมกับคุณได้จาก Cisco Certified Channel Partner คู่ค้าของเราทั้งหมดได้รับใบรับรองที่ถูกต้องและจะทำงานกับคุณ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความท้าทายทางธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดของคุณ

ค้นหา Cisco Certified Channel Partner หรือผู้ให้บริการของ Ciscoในพื้นที่ของคุณ ระบุตำแหน่งที่ตั้งและความสนใจของคุณเพื่อค้นหาคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

คำถามสำคัญที่ต้องถามคู่ค้าของคุณ

 

บริการและการสนับสนุน

เพิ่มความไว้วางใจสูงสุด ลดการชะงักงันให้น้อยที่สุด และเข้าถึงความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ด้วยทางเลือกด้านการบริการสำหรับ SMB

การบริหารการเงิน

บริหารการลงทุนด้วยโปรแกรมการบริหารการเงิน การเช่าซื้อ และข้อเสนอพิเศษที่ Cisco Capital
 
 

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการแทนการลงทุนเอง

ข้อเสนอจากผู้ให้บริการที่จัดสรรโซลูัชันเหมาะสมสำหรับคุณด้วยทางเลือกหลากหลาย