ธุรกิจผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ

สนองตอบการปรับขนาดระบบเครือข่ายและความต้องการของนโยบาย

สร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งพร้อมผลิตภัณฑ์ตระกูล NCS (0:58 วินาที)

สนองตอบการปรับขนาดระบบเครือข่ายและความต้องการของนโยบาย

ผลงานโซลูชัน

Videoscape
สร้างประสบการณ์ทีวีรูปแบบใหม่ ส่งมอบเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลใดๆ ไปยังหน้าจอใดๆ

อินเทอร์เน็ตสำหรับระบบเคลื่อนที่
ใช้เครือข่ายของคุณให้เกิดประโยชน์และเหมาะสม ปรับปรุงการใช้งานวิดีโอ

คลาวด์และศูนย์ข้อมูล
ให้บริการพร้อมโซลูชันศูนย์ข้อมูลเสมือนจริงที่ปลอดภัยและปรับขยายได้มาก

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นโดยผนวกรวมบริการเครือข่ายรูปแบบ IP สำหรับอนาคต

ติดต่อขอข้อมูล