การสื่อสารแบบครบวงจร

รายการผลิตภัณฑ์การสื่อสารแบบครบวงจรการดูเนื้อหาต่อไปนี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้แอพพลิเคชัน JavaScript

เรียกใช้ Flash Playerติดต่อขอข้อมูล

ทำให้ระบบการสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อัปเกรดระบบโทรศัพท์ IP ของคุณเป็นระบบการสื่อสารแบบครบวงจรจาก Cisco

อ่านรายละเอียด

สถานการณ์จำลองในการทำงานร่วมกัน

สำนักงานนี้มีวิธีการใหม่ในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน 6 วิธี

เรียนรู้เพิ่มเติม(Flash)

ใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

Cisco EnergyWise เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสวิตชิ่งที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการประหยัดพลังงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้านการสื่อสารที่เป็นหนึ่งเดียว

เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการสื่อสารด้วย Cisco Unified Communications บน Cisco Unified Computing ซึ่งเป็นระบบศูนย์ข้อมูลแบบผสานรวมรุ่นใหม่ อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


ระบบโทรศัพท์ IP

สื่อสารด้วยเสียง ข้อมูล และวิดีโอผ่านเครือข่ายหนึ่งเดียวด้วยซอฟต์แวร์การประมวลผลสายเรียกเข้าออก โทรศัพท์ และอุปกรณ์ปลายทาง อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


แอพพลิเคชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

ผนวกรวมแอพพลิเคชันพื้นที่ทำงานเพื่อให้ประสานการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


บริการลูกค้าสัมพันธ์

ปรับปรุงความสามารถของศูนย์บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเราติ้งติดต่อที่มีคุณสมบัติพิเศษ การบริการตนเองด้วยเสียง การผนวกรวมระบบโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ และการจัดการช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบหลายช่องทาง อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


ชุดบริหารระบบการสื่อสารครบวงจร

เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการเป็นเจ้าของด้วยการผสานการจัดการระบบเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสาร

เพิ่มประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกันด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเราติ้งและสวิตชิ่งจาก Cisco ตลอดจนผลิตภัณฑ์ประเภทโครงสร้างพื้นฐานอื่น ได้แก่ วอยซ์เกตเวย์ สวิตช์พร้อมอินไลน์พาวเวอร์ และวอยซ์เซิฟเวอร์สำหรับซอฟต์แวร์ประมวลผลสื่อ อ่านรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นสำคัญๆ ประกอบด้วย:


โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

คุณมีความสนใจเฉพาะเรื่องหรือไม่ ค้นหาโซลูชั่นการสื่อสารแบบครบวงจรเฉพาะด้านสำหรับการเปลี่ยนระบบ การขับเคลื่อนแอพพลิเคชันใหม่ และการรักษาความปลอดภัย

ติดต่อขอข้อมูล