การสื่อสารแบบครบวงจร

การนำไปใช้งานการสื่อสารแบบครบวงจรการดูเนื้อหาต่อไปนี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้แอพพลิเคชัน JavaScript

เรียกใช้ Flash Playerติดต่อขอข้อมูล

Cisco Collaboration Community

Cisco Collaboration Community

เยี่ยมชม Collaboration Community เพื่อค้นหาคำตอบและคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

อ่านรายละเอียด

สถานการณ์จำลองในการทำงานร่วมกัน

สถานการณ์จำลองในการทำงานร่วมกัน

สำนักงานนี้มีวิธีการใหม่ในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน 6 วิธี

เรียนรู้เพิ่มเติม(Flash)

เปิดใช้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร

เปิดใช้พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร

ขยายพื้นที่การทำงานเหนือกรอบเครื่องเดสก์ทอปของคุณ

เริ่มการสาธิต(Flash)Cisco Unified Communications ใช้เครือข่ายเป็นแพลตฟอร์มในการประสานการทำงานร่วมกัน สามารถนำแอพพลิเคชันไปใช้งานแบบออนไซต์ ออนดีมานด์ และรูปแบบการนำไปใช้งานแบบผสมผสานได้อย่างคล่องตัว การประสานการทำงานร่วมกันภายในบริษัทและระหว่างบริษัทเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการใช้โซลูชั่นระดับผู้นำตลาดที่หลากหลาย

  • การประชุม: มอบประสบการณ์ในการประชุมที่กระตุ้นความสนใจ มีประสิทธิผล และประหยัดต้นทุนให้แก่พนักงาน ด้วยการประชุมทางเสียง วิดีโอ และเว็บคุณภาพสูง
  • การดูแลลูกค้า: ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจและความจงรักภักดี เชื่อมโยงบุคคลต่างๆ ในเชิงรุกกับข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ และการสนับสนุนที่พวกเขาต้องการ
  • การสื่อสาร IP: เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของกำลังคนโดยให้บริการการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องแก่พนักงานในทุกๆ พื้นที่การทำงานโดยใช้ชุดโซลูชั่นและอุปกรณ์ปลายทางการติดต่อสื่อสารเต็มรูปแบบ
  • การรับส่งข้อความ: ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงภายในและระหว่างบริษัท ดูข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์ และติดต่อสื่อสารโดยใช้อีเมล การรับส่งข้อความด่วน และวอยซ์เมล์
  • แอพพลิเคชันระบบเคลื่อนที่: เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานภาคสนาม และให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่โดยการขยายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่
การเปลี่ยนระบบเป็นระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

ติดต่อขอข้อมูล