ดาต้าเซ็นเตอร์และระบบเสมือนจริงประโยชน์ของโอเพนซอร์ส

เรียนรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สในระบบเครือข่าย

ประโยชน์ของโอเพนซอร์ส
ประโยชน์ของโอเพนซอร์ส
ผนวกรวมศูนย์ข้อมูลของคุณ

ผนวกรวมศูนย์ข้อมูลของคุณ

Cisco Unified Data Center เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของศูนย์ข้อมูลโดยผนึกรวมคอมพิวเตอร์ ที่จัดเก็บ ระบบเครือข่าย การจำลองเสมือน และการจัดการเข้าไว้เป็นแพลตฟอร์มเดียว ผลที่ได้ก็คือความเรียบง่ายการดำเนินงานและความคล่องตัวของธุรกิจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
การประมวลผลในระบบคลาวด์
และการปรับใช้ไอทีในฐานะการบริการ

Unified Computing

Unified Computing

Cisco UCS เป็นโครงสร้างพื้นฐานแฟบริคคอมพิวเตอร์ระดับนวัตกรรมที่ช่วยลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน เพิ่มความเร็วในการปรับใช้งาน และสั่งงานแอพพลิเคชันได้เร็วขึ้นทั้งในสภาพแวดล้อมที่มีระบบทางกายภาพ ระบบเสมือน และการประมวลผลในระบบคลาวด์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
Unified Fabric

Unified Fabric

Fabric Cisco Unified ให้การเชื่อมต่อขั้นพื้นฐาน Unified Fabric ซึ่งผนึกรวมที่จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายข้อมูล และบริการเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกันนี้ มีความยืดหยุ่นทางสถาปัตยกรรมและมีระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกันทั้งในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ แบบเสมือน และในระบบคลาวด์
Cisco Unified Fabric ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระดับของเครือข่าย การรับรู้การจำลองเสมือน และข้อมูลเชิงลึกผ่าน Cisco NX-OS ซึ่งมีประสิทธิภาพในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
Unified Management

Unified Management

ส่วนประกอบ Unified Management ของสถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลของ Cisco มีโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการแบบตั้งแต่ต้นจนจบ โซลูชันเหล่านี้ให้วิธีการแบบอัตโนมัติและชาญฉลาดในการจัดการด้านไอที ให้ความเร็วและความน่าเชื่อถือระดับองค์กรไปพร้อมๆ กับช่วยลดความซับซ้อนของการปรับใช้งานและการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพ แบบเสมือน และบนระบบคลาวด์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ออกแบบศูนย์ข้อมูลของคุณ

รับคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณสามารถออกแบบและปรับใช้ศูนย์ข้อมูลของคุณได้

รายงานการวิเคราะห์และกรณีศึกษา

ดูว่านักวิเคราะห์อุตสาหกรรมและลูกค้าพูดถึง Cisco UCS และโซลูชันศูนย์ข้อมูลอย่างไรบ้าง

ฝ่ายสนับสนุน

เข้าถึงการกำหนดค่า การดาวน์โหลด เอกสารทางเทคนิค และอื่นๆ

สื่อทางสังคมเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล

ค้นหา ติดตาม และเชื่อมต่อกับ Cisco Data Center บนเว็บสังคมปลดปล่อยการทำงานให้เป็นอิสระด้วย BYOD

เรียนรู้ที่จะเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ IT เพื่อให้รองรับเทคโนโลยี BYODติดต่อขอข้อมูล