การประสานการทำงานร่วมกันคิดอย่างรอบด้าน สร้างสรรค์ทีละส่วน

องค์ประกอบโมดูลของ Cisco Collaboration Architecture ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่น่าประทับใจทั้งภายในและระหว่างองค์กร ด้วยขอบข่ายงานนี้ คุณจะสามารถพัฒนาแผนการลงทุนที่ช่วยมอบความมั่นใจในการทำงานร่วมกันโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่และสินทรัพย์ในอนาคตของคุณ

Cisco Collaboration Architecture Model ช่วยให้คุณมองเห็นภาพที่ชัดเจนของขอบข่ายงาน

Cisco Collaboration Architecture Model

สร้างความแตกต่างให้กับมูลค่าในธุรกิจของคุณ

เปิดกว้าง ในการทำงานร่วมกันเพื่อ intergrated architecture ใหม่ ที่สามารถทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ และช่วยคุณลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจได้ ปรับ architecture นี้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ คุณก็จะสามารถ:

  • เพิ่มผลผลิตและลด TCO ของคุณได้
  • เพิ่มความเร็วในการเปิดตัวสินค้าสู่ตลาดและเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับรายได้ของคุณได้
  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างไอเดียใหม่ๆ ได้

Cisco Collaboration Architecture มอบข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเห็นได้ชัด ช่วยทำลายข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่มีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบของเนื้อหา เครื่องมือ และอุปกรณ์ คุณจะได้ประโยชน์จาก architecture ที่มีความยืดหยุ่นและองค์กรที่มีการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Cisco Collaboration Change Management Service สามารถช่วยให้คุณนำเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

การประสานการทำงานร่วมกันในทางปฏิบัติ

เรียนรู้วิธีการที่องค์กรสามารถปรับปรุงธุรกิจโดยการปรับปรุงการประสานการทำงานร่วมกัน

อ่านกรณีศึกษา

พิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมล่าสุด

เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระดับแอพพลิเคชันใหม่ล่าสุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

อ่านเอกสารข้อมูลทางเทคนิค (PDF - 1 MB)ไฟล์ Adobe PDF


ติดต่อขอข้อมูล