ระบบเครือข่ายองค์กร


 

โซลูชันระบบเครือข่ายองค์กร

โซลูชันประสบการณ์การทำงานแบบเคลื่อนที่ใหม่

Cisco Connected Mobile Experiences

Cisco Connected Mobile Experiences

ใช้เครือข่าย Wi-Fi ของคุณเพื่อสื่อสารกับลูกค้า สร้างความภักดี และเพิ่มยอดขาย

โซลูชันเพื่อความคล่องตัวและเจ้าหน้าที่ดำเนินการที่มีความรู้

พื้นที่งานแบบเคลื่อนที่ใหม่

พื้นที่งานแบบเคลื่อนที่ใหม่

นำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเคลื่อนที่ในทุกที่สำหรับอุปกรณ์ที่หลากหลาย

BYOD

BYOD

อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์มือถือในเครือข่ายของคุณเองด้วยนโยบายและการจัดการแบบรวมศูนย์

Cisco Meraki Cloud Managed Wireless

Cisco Meraki Cloud Managed Wireless

จัดการแคมปัสและเครือข่ายไร้สายที่กระจายตามตำแหน่งต่างๆ ได้แบบรวมศูนย์ผ่านคลาวด์

ปรับใช้โซลูชันแอพพลิเคชันให้เหมาะสม

Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco Intelligent WAN (IWAN)

ส่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเยี่ยมผ่านการเชื่อมต่อใดๆ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดเครือข่ายให้เหมาะสม พร้อมระบบไอทีที่เรียบง่าย และต้นทุนต่ำติดต่อขอข้อมูล