ระบบเครือข่ายองค์กรวิวัฒนาการระบบเครือข่ายของคุณเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งจะเป็นตัวสร้างโอกาสใหม่ๆ มากมายทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณต้องการโครงสร้างใหม่เพื่อการดำเนินงานแบบอัตโนมัติและใช้งานบริการและแอพพลิเคชันระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว

ในการสร้างโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบไร้พรมแดนของ Cisco โครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร Cisco ONE จะเปลี่ยนรูประบบไอทีผ่านแพลตฟอร์มซึ่ง:

 • เป็นแบบเปิด
 • สามารถโปรแกรมได้
 • แอพพลิเคชันแบบศูนย์รวม

โครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร Cisco ONE ก้าวล้ำเหนือระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยโปรแกรมพร้อมการขยายขนาดที่ใหญ่ขึ้น เป็นโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย โครงสร้างดังกล่าวนี้จะช่วยเสริมความคล่องตัวและประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย ในขณะที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระบบเครือข่ายที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และดีที่สุด

วิวัฒนาการระบบเครือข่ายของคุณเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

ชั้นแอพพลิเคชันเครือข่าย

ชั้นแอพพลิเคชันเครือข่ายประกอบด้วย:

 • แอพพลิเคชัน ecosystem แบบเปิดเพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ รวมถึงลดความเสี่ยง ผสมผสานได้อย่างง่ายดาย และลด TCO ได้อีกด้วย
 • สนับสนุนแอพพลิเคชันทั้งสำหรับคลาวด์ การทำงานแบบเคลื่อนที่ และการรักษาความปลอดภัย เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ ผสมผสานเข้ากับคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว และนำมาใช้งานได้อย่างง่ายดาย
 • ประสานงานร่วมกันระหว่างระบบเครือข่ายและแอพพลิเคชัน ส่งผลให้เกิดระบบเครือข่ายที่มีการปรับใช้แอพพลิเคชัน และแอพพลิเคชันที่ปรับให้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่ใช้
 • มีระบบวิเคราะห์เครือข่ายให้ใช้งานสำหรับแอพพลิเคชันทั้งหมด เพื่อให้สามารถเข้าใจลึกซึ้งและส่งเสริมโมเดลใหม่ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ชั้นควบคุม

ชั้นควบคุมจะช่วยให้การบริการเครือข่ายเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด สามารถมองเห็นส่วนสำคัญของระบบเครือข่ายองค์กรโดยกว้าง ปรับปรุงความคล่องตัว และช่วยให้การใช้งานบริการเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ชั้นควบคุมยังปรับการใช้งานบริการให้เหมาะสม เช่น คุณภาพการบริการ (QoS) และ performance routing ตลอดระบบเครือข่ายองค์กร

ชั้นควบคุมประกอบด้วย:

 • ระบบเปิดผ่านระบบควบคุมองค์กรแบบ OpenDaylight โดยใช้ API แบบมาตรฐาน (RESTful, OSGi, OpenFlow)
 • การใช้งานและการกำหนดค่าทั้งระบบที่ทำได้อย่างง่ายดาย
 • การวิเคราะห์ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั้งระบบ

ชั้นควบคุมยังสนับสนุน API เช่น:

 • Cisco Open Network Environment Platform Kit (onePK) สำหรับระบบเครือข่ายที่ชาญฉลาดจาก Cisco
 • OpenFlow สำหรับการทำงานร่วมกันแบบมาตรฐาน
 • Command-line interface (CLI) จะช่วยคุ้มครองการลงทุนเพื่อการใช้งานที่มีอยู่ของคุณ

ชั้นองค์ประกอบเครือข่าย

ชั้นองค์ประกอบเครือข่ายประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ที่ครอบคลุมทั้งหมดในส่วนเราเตอร์และสวิตช์ แบบใช้สายและแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายทางกายภาพและแบบเสมือนพร้อม:

 • ระบบที่เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม ได้รับความนิยมใช้งานโดยทั่ว Cisco IOS Software และ Cisco application-specific integrated circuits (ASICs) ที่สามารถโปรแกรมได้
 • สนับสนุน APIs OpenFlow แบบเปิดและ onePK
 • CLI เป็น API ที่สามารถโปรแกรมได้ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการใช้งานทั้งระบบใหม่และระบบที่มีอยู่โดยโครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร Cisco ONE

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

โครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร Cisco ONE จะช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ผ่าน:

เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจและใช้งานบริการขั้นสูงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่ายพิเศษ ช่วยคุ้มครองการลงทุนในระบบเครือข่ายที่มีอยู่แล้วของคุณด้วยโครงสร้างที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมสำหรับ:

 • Switching
 • Routing
 • การทำงานแบบเคลื่อนที่
 • การรักษาความปลอดภัย

เพิ่มผลกระทบทางธุรกิจด้านไอที

ดูวิธีการที่ไอทีจะสามารถปรับแนวกลยุทธ์ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

ดูผลจากแบบสำรวจ

สร้างการเข้าถึงเครือข่ายรูปแบบใหม่

รวมเทคโนโลยีไร้สาย การเชื่อมต่อสาย และการรักษาความปลอดภัยไว้ในระบบการเข้าถึงแบบศูนย์รวม

ดูคู่มือการออกแบบ


ติดต่อขอข้อมูล