Services Overview - Cisco Systems

ใช้บริการของเราเพื่อได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้เร็วกว่า

คู่ค้าและ Cisco พร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถมอบให้กับธุรกิจของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะสนใจนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นระบบคลาวด์ ระบบเคลื่อนที่หรือการทำงานร่วมกันหรือมองหาการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของคุณให้ดีขึ้น Cisco สามารถช่วยคุณได้;

  • เพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนได้ทั่วถึงทั้งองค์กรด้วยวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบ
  • ลดความเสี่ยงโดยประเมินการทำงานร่วมกันที่ต้องการและใช้กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวม
  • คงความยืดหยุ่นและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้วยการออกแบบและใช้โซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการระยะยาวของคุณ

บริการสำหรับ...

ความเชี่ยวชาญที่จำเป็น

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

พร้อมสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจของคุณด้วยบริการกลยุทธ์และการวิเคราะห์

การประเมิน

การประเมิน

รับการช่วยเหลือแบบทำงานร่วมกันบนโครงสร้างพื้นฐานทาง IT และเครือข่ายของคุณด้วยบริการประเมิน

การออกแบบ

การออกแบบ

สร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ด้วยบริการการออกแบบ

การตรวจสอบความถูกต้อง

การตรวจสอบความถูกต้อง

ใหเความมั่นใจว่าโซลูชั่นนั้นตรงกับความจำเป็นของคุณด้วยบริการตรวจสอบความถูกต้อง

การนำไปใช้งาน

การนำไปใช้งาน

ใช้งานโซลูชั่น IT และเครือข่ายใหม่ให้สำเร็จด้วยบริการนำไปใช้งาน

การปรับเปลี่ยนระบบ

การปรับเปลี่ยนระบบ

ควบคุมต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงระหว่างการปรับเปลียนด้วยบริการปรับเปลี่ยนระบบ

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมด้วยบริการฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนโซลูชัน

การสนับสนุนโซลูชัน

เพิ่มเวลาทำงานโซลูชั่นและผลิตผลพนักงานด้วยบริการสนับสนุนโซลูชัน

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ปรับปรุงประสิทธิภาโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและ IT ของคุณด้วยบริการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดการการดำเนินงาน

การจัดการการดำเนินงาน

ทำการดำเนินงานด้านเครือข่ายและ IT ให้ง่ายขึ้นด้วยบริการจัดการการดำเนินงาน

ติดต่อขอข้อมูล


ค้นหาความสำเร็จของ IoT จากบริการต่างๆ

ศึกษาวิธีที่บริการจะช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงด้วย Internet of Everything

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม