ระบบไร้สาย

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

จุดเข้าใช้งานภายในอาคารของ Cisco Aironet 802.11n G2 Series 600 Series 1600 Series 2600 Series 3600 Series
ภาพผลิตภัณฑ์ 600 Series 1600 Series 2600 Series 3600 Series
เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานระยะไกล องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ตลาดขนาดกลาง องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และตลาดขนาดกลาง องค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ประเภทพื้นที่ทำงาน หน้าแรก สำนักงานภายในอาคาร คลังสินค้าขนาดเล็ก สำนักงานภายในอาคาร คลังสินค้าขนาดกลาง สำนักงานขนาดใหญ่ คลังสินค้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
โปรไฟล์ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน ข้อมูลผู้บริโภค
ความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน
ประสิทธิภาพ
ระดับองค์กร
เสียง/วิดีโอ/มัลติมีเดีย
อุปกรณ์ต่างๆ /BYOD ที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการเพิ่มขยายไคลเอ็นต์
การลดการรบกวน RF
ความหนาแน่นของไคลเอ็นต์สูง วิดีโอ HD/VDI การย้าย 802.11ac* การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม


โมดูลที่จะไม่เกิดปัญหาในอนาคต - - - มี โมดูล 802.11ac* หรือโมดูล WSSI (Wireless Security and Spectrum Intelligence) หรือ Cisco 3G Small Cell Module*
พื้นที่แออัด - - มี มี
จำนวนสัญญาณวิทยุ คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz)
อัตราข้อมูลสูงสุดต่อสัญญาณวิทยุ 300 Mbps 300 Mbps 450 Mbps 1.3 Gbps (ที่มีโมดูล 802.11ac)
การออกแบบสัญญาณวิทยุ MIMO: พื้นที่การส่งสตรีม 2x3:2 3x3:2 3x4:3 802.11n: 4 x 4:3
802.11ac: 3 x 3:3
จำนวนไคลเอ็นต์/จำนวนไคลเอ็นต์ ClientLink 15
ไม่มีการสนับสนุน ClientLink
128/32 200/128 802.11n: 4 x 4:3
200/128
ตัวเลือกจุดเข้าใช้งานที่เป็นอิสระ - มี มี มี
ClientLink 2.0 - มี มี มี
CleanAir - CleanAir Express* มี มี
VideoStream - มี มี มี
BandSelect - มี มี มี
การตรวจหาจุดเข้าใช้งานที่ไม่ถูกต้อง - มี มี มี
ระบบการป้องกันการบุกรุกแบบไร้สาย (wIPS) ที่ปรับได้ - มี มี มี
OfficeExtend
(รุ่นที่มีเสาอากาศในตัวเท่านั้น)
มี มี มี มี
FlexConnect - มี มี มี
กำลังไฟ 100 ถึง 240 VAC,
50-60 Hz
802.3af, อะแดปเตอร์ AC 802.3af, อะแดปเตอร์ AC 802.11n: 802.3af, อะแดปเตอร์ AC
802.11ac*: PoE ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ,
802.3at หรือ Universal PoE (UPoE)
ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 40°C 1600i: 0 ถึง 40°C
1600e: -20 ถึง 50°C
2600i: 0 ถึง 40°C
2600e: -20 ถึง 55°C
3600i: 0 ถึง 40°C
3600e: 0 ถึง 55°C
เสาอากาศ ภายใน 1600i: ภายใน
1600e: ภายนอก
2600i: ภายใน
2600e: ภายนอก
3600i: ภายใน
3600e: ภายนอก
มาตรฐาน Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n/ac*
ใบรับรองจากภาครัฐ
FIPS อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
การรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด มี มี มี มี

*วางแผนไว้สำหรับการสนับสนุนในอนาคต

Cisco Aironet Outdoor Access Points 1552E/EU 1552C/CU 1552I 1552H 1552S
ภาพผลิตภัณฑ์ 1552E/EU 1552C/CU 1552I 1552H 1552S
ประเภท เสาอากาศภายนอก โมเด็มแบบสาย เสาอากาศภายใน อันตราย เครือข่ายเซนเซอร์
เสาอากาศ E: แบนด์คู่
ภายนอก EU: แบนด์เดี่ยวภายนอก
C: ภายใน
CU: ภายนอก, แบนด์เดี่ยว
ภายใน แบนด์คู่ภายนอก แบนด์คู่ภายนอก
CleanAir มี มี มี มี มี
ClientLink มี มี มี มี มี
ออปติค SFP ไฟเบอร์ มี - - มี มี
พอร์ตออก PoE
802.3af
มี - - มี มี
โมเด็มแบบสาย
DOCSIS/EuroDOCIS 3.0
- มี - - -
ตำแหน่งอันตราย
(ระดับ 1 Div2/Zone2)
- - - มี มี
การสำรองแบตเตอรี่ มี - - -
ตัวเลือกกำลังไฟ AC, DC, PoE 40-90 VAC
กำลังไฟผ่านสาย
AC, DC AC, DC, PoE AC, DC
อัตราข้อมูล 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps
การออกแบบสัญญาณวิทยุ
Tx-Rx:SS
2x3:2 2x3:2 2x3:2 2x3:2 2x3:2
BandSelect มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย
VideoStream มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย
การตรวจหา AP ที่ไม่ถูกต้อง มี มี มี มี มี
FlexConnect มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย
เมชไร้สาย มี มี มี มี มี
อัพลิงก์ของข้อมูล (Mbps) 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000
ช่วงอุณหภูมิ °C -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55
มาตรฐาน Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n
ใบรับรองจากภาครัฐ
FIPS อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ตัวควบคุมแบบไร้สาย ตัวควบคุมเสมือนจริง ตัวควบคุมสำหรับ ISR G2 2500 Series 5500 Series 5760 Series 3850 Series WiSM2 Flex 7500 Series 8500 series
ภาพผลิตภัณฑ์
(คลิกเพื่อขยาย)
ตัวควบคุมเสมือนจริง ตัวควบคุมสำหรับ ISR G2 2500 Series 5500 Series 5760 Series 3850 Series WiSM2 Flex 7500 Series 8500 series
การปรับใช้งานที่เป็นเป้าหมาย สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สาขาจำนวนมาก องค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ
ตัวเครื่อง ซอฟต์แวร์ของเครื่องแบบเสมือนจริง ISR SRE เดสก์ท็อป อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 1RU สวิตช์ 1RU Catalyst 6500 Module อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 1RU
โหมดการปรับใช้งาน
FlexConnect มี มี มี มี - - มี มี มี
โหมดกลาง (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โหมดในพื้นที่) - มี มี มี มี มี มี - มี
เมช - มี มี มี - - มี มี
(ไม่ได้เชื่อมต่อ MAP กับ RAP)
มี
OfficeExtend - - มี มี - - มี มี มี
ปรับขยาย
จุดเข้าใช้งานต่ำสุด 5 5 5 12 25 1 100 300 300
จุดเข้าใช้งานสูงสุด 200 50 75 500 1000 50 1000 6000 6000
การสนับสนุนไคลเอ็นต์สูงสุด 3000 500 1000 7,000 12,000 2,000 15,000 64,000 64,000
การสนับสนุนแท็ก RF สูงสุด 3000 500 500 5,000 10,000 1,000 5,000 50,000 50,000
อัตราการผ่านของข้อมูลสูงสุด 500 Mbps 500 Mbps 1 Gbps 8 Gbps 60 Gbps 20 Gbps และ 40 Gbps 20 Gbps 1 Gbps 10 Gbps
จำนวนสูงสุดของกลุ่มจุดเข้าใช้งาน 200 30 30 500 1000 50 1000 6000 6000
จำนวนสูงสุดของกลุ่ม Flex 100 30 30 100 NA NA 100 2000 2000
จุดเข้าใช้งานสูงสุดต่อกลุ่ม 100 25 25 25 25 25 25 100 100
WLAN สูงสุด 512 16 16 512 512 64 512 512 512
VLAN สูงสุด 512 16 16 512 4096 4096 512 4096 4096
รายละเอียดของแพลตฟอร์ม
ส่วนติดต่อหรือ I/O ของเครือข่าย 2 vNIC แบ็คเพลน ISR G2 1 GE สี่จุด 1 GE แปดจุด 6 * 1/10 GbE 4 * อัพลิงก์ 1 G/10 G
2 * อัพลิงก์ 1 G/10 G
4 * อัพลิงก์ 1 G
24 และ 48* ข้อมูล 10/100/1000 Mbps / PoE+
แบ็คเพลน Catalyst 6500 10 GE สองจุด 10 GE สองจุด
กำลังไฟสำรอง NA มี
(ตัวเลือก)
ไม่มี มี
(ตัวเลือก)
มี
(ตัวเลือก)
มี
(ตัวเลือก)
มี มี
(ติดตั้งแล้ว)
มี
(ติดตั้งแล้ว)
พัดลมสำรอง NA มี พัดลมในตัว มี มี มี มี มี มี
การใช้พลังงานสูงสุด - อ้างอิง SRE 80W 125W อ้างอิงข้อมูลของ 3850 220W 675W 675W
มาตรฐานการรับประกันฮาร์ดแวร์ NA 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน E-LLW 90 วัน 90 วัน 90 วัน
การสนับสนุนคุณสมบัติ
บริดจ์ของเวิร์กกรุ๊ป มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กลุ่มการรวมลิงก์ (LAG) - - มี มี มี มี NA มี มี
Radio Resource Management (RRM) มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Datagram Transfer Layer Security (DTLS) - - มี มี มี มี มี มี มี
Cisco Compatible Extensions Call Admission Control (CAC)/มัลติมีเดีย Wi-Fi (WMM) มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Cisco VideoStream - มี มี มี มี มี มี - มี
บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ระบบไร้สาย) มี มี มี มี มี มี มี มี มี
บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ระบบใช้สาย) - - - มี - มี มี - -
จุดยึดสำหรับผู้ใช้ทั่วไป - - มี มี มี - มี - -
รายการควบคุมการเข้าใช้งาน (ACL) มี มี มี มี มี มี มี มี มี
HA ที่มี AP SSO vSphere HA - - มี อยู่ในแผน มี มี มี มี
ภาพรวมของแอพพลิเคชันและการควบคุม (AVC) - - มี* มี* อยู่ในแผน อยู่ในแผน มี* - มี*
Bonjour Gateway มี** มี** มี** มี** อยู่ในแผน อยู่ในแผน มี** มี** มี**
การทำงานแบบเคลื่อนที่ L2 L2 และ L3 L2 และ L3 L2 และ L3 L2 และ L3 L2 และ L3 L2 และ L3 L2 L2 และ L3
การจำกัดอัตราแบบสองทิศทาง - - มี มี มี มี มี มี มี
ใบรับรองจากภาครัฐ
FIPS อยู่ในแผน   อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน
เกณฑ์ทั่วไป อยู่ในแผน   อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน
DISA UCAPL อยู่ในแผน   อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน

'*' - แสดงว่ามีการสนับสนุนในการปรับใช้งานโหมดกลาง (หรือก่อนหน้านี้เรียกว่า โหมดในพื้นที่)

'**'- แสดงว่ามีการสนับสนุนในโหมดกลางและโหมด FlexConnect (สวิตช์กลาง) ของการปรับใช้งาน

ติดต่อขอข้อมูล