ระบบไร้สาย

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และโซลูชัน


จุดเข้าใช้งานสำหรับใช้งานภายในอาคารของ Cisco Aironet 802.11n G2 Series 600 Series 700W Series 1600 Series 2600 Series 3600 Series
ภาพผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n/ac
เหมาะสำหรับ ผู้ทำงานระยะไกล งานบริการ หอพักในมหาวิทยาลัย องค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ตลาดขนาดกลาง องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และตลาดขนาดกลาง องค์กรขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ประเภทพื้นที่ทำงาน หน้าแรก บ้านพักอาศัยหลายชั้น สำนักงานภายในอาคาร คลังสินค้าขนาดเล็ก สำนักงานภายในอาคาร คลังสินค้าขนาดกลาง สำนักงานขนาดใหญ่ คลังสินค้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
โปรไฟล์ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน ข้อมูลผู้บริโภค
ความยืดหยุ่นในการปรับใช้งาน
อุปกรณ์สำหรับการเข้าถึงทั้งแบบใช้สายและไร้สายภายในห้อง
ได้รับการออกแบบมาสำหรับการติดตั้งไว้ที่กล่องเชื่อมต่อบนผนัง
ระดับองค์กร
ประสิทธิภาพ
เสียง/วิดีโอ/มัลติมีเดีย
อุปกรณ์ใดๆ/ปรับใช้สำหรับ BYOD อย่างเหมาะสม
สามารถปรับระดับตามไคลเอ็นต์
การลดสัญญาณรบกวน RF
คลื่นสัญญาณไคลเอ็นต์ที่สูง
วิดีโอรูปแบบ HD/VDI
การย้ายระบบ 802.11ac*
การรักษาความปลอดภัยแบบครอบคลุม
โมดูลที่จะไม่เกิดปัญหาในอนาคต - - - - มี
โมดูล 802.11ac
หรือ
WSM (โมดูลการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย)
หรือ 3G Small Cell
หรือโมดูล 802.11ac Wave 2*
พื้นที่แออัด - - - มี มี
จำนวนสัญญาณวิทยุ คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) Tri Radios
2.4GHz สำหรับ 802.11g/n
5GHz สำหรับ 802.11a/n
โมดูล 5GHz 802.11ac สำหรับ 802.11a/n/ac
อัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 450 Mbps 1.3 Gbps (ที่มีโมดูล 802.11ac)
การออกแบบสัญญาณวิทยุ MIMO: พื้นที่การส่งสตรีม 2 x 3:2 2 x 2:2 3 x 3:2 3 x 4:3 802.11n: 4 x 4:3
802.11ac: 3 x 3:3
จำนวนไคลเอ็นต์/จำนวนไคลเอ็นต์ ClientLink 15
ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ ClientLink
ระบบไร้สาย 100 จุด และใช้สาย 4 จุด
ไม่มีการสนับสนุนสำหรับ ClientLink
128/32 200/128 802.11n: 200/128
โมดูล 802.11ac: 50/7 (ECBF)
ตัวเลือกจุดเข้าใช้งานที่เป็นอิสระ - มี* มี มี มี
ClientLink 2.0 - - มี มี มี
ECBF พร้อมไคลเอ็นต์ 802.11ac
CleanAir - - CleanAir Express มี มี
VideoStream - มี มี มี มี
BandSelect - มี มี มี มี
การตรวจหาแอ็กเซสพอยต์ที่ไม่ถูกต้อง - มี มี มี มี
ระบบการป้องกันการบุกรุกแบบไร้สาย (wIPS) ที่ปรับได้ - มี มี มี มี
OfficeExtend
(รุ่นที่มีเสาอากาศในตัวเท่านั้น)
มี - มี มี มี
FlexConnect - มี มี มี มี
กำลังไฟ 100 ถึง 240 VAC
50-60 Hz
802.3at/af อะแดปเตอร์ AC
สัญญาณ PoE ออกที่พอร์ตเดียว
802.3af, อะแดปเตอร์ AC 802.3af, อะแดปเตอร์ AC 802.11n: 802.3af อะแดปเตอร์ AC
802.11ac*: PoE ที่มีการปรับเสริม
802.3at หรือ PoE อเนกประสงค์ (UPOE)
ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 40°C 0 ถึง 40°C 1600i: 0 ถึง 40°C
1600e: -20 ถึง 50°C
2600i: 0 ถึง 40°C
2600e: -20 ถึง 55°C
3600i: 0 ถึง 40°C
3600e: -20 ถึง 55°C
3600p: -20 ถึง 55°C
เสาอากาศ ภายใน ภายใน 1600i: ภายใน
1600e: ภายนอก
2600i: ภายใน
2600e: ภายนอก
3600i: ภายใน
3600e: ภายนอก
3600p: ภายนอก (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)
การรับประกันอย่างจำกัด มี มี มี มี มี

*วางแผนไว้สำหรับการสนับสนุนในอนาคต

แอ็กเซสพอยต์ภายในอาคารของ Cisco Aironet 802.11ac G2 Series 1700 Series 2700 Series 3700 Series
ภาพผลิตภัณฑ์
มาตรฐาน Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac
เหมาะสำหรับ องค์กรขนาดเล็กและกลาง องค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ซึ่งต้องการคุณสมบัติขั้นสูง องค์กรขนาดกลางหรือใหญ่ซึ่งต้องมีปริมาณการใช้งานตามประเภทการใช้งานสูง
ประเภทพื้นที่ทำงาน สำนักงาน โรงเรียน คลังสินค้าขนาดเล็กและกลาง สำนักงาน โรงเรียน หรือคลังสินค้าขนาดกลาง สำนักงานขนาดใหญ่ คลังสินค้าขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
โปรไฟล์ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชัน การย้ายระบบ 802.11ac สภาพแวดล้อมการส่งสัญญาณสำหรับไคลเอ็นต์ที่สูง
การย้ายระบบ 802.11ac
วิดีโอระบบ HD ที่มีการส่งสัญญาณสำหรับไคลเอ็นต์ที่สูง/VDI
การย้ายระบบ 802.11ac*
การรักษาความปลอดภัยแบบครอบคลุม
โมดูลที่จะไม่เกิดปัญหาในอนาคต N/A N/A มี
WSM
หรือ 3G Small Cell
หรือโมดูล 802.11ac Wave 2*
พื้นที่แออัด   มี มี
จำนวนสัญญาณวิทยุ คู่ (2.4 GHz และ 5.0 GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz) คู่ (2.4GHz และ 5.0GHz)
อัตรารับส่งข้อมูลสูงสุด 867 Mbps 1.3 Gbps 1.3 Gbps
การออกแบบสัญญาณวิทยุ MIMO: พื้นที่การส่งสตรีม 3 x 3:2 3 x 4:3 4 x 4:3
จำนวนไคลเอ็นต์/จำนวนไคลเอ็นต์ ClientLink 200/- 200/128 200/128
ตัวเลือกแอ็กเซสพอยต์ที่เป็นอิสระ มี มี มี
ClientLink 2.0 การถ่ายโอนรูปแบบการส่งสัญญาณสำหรับไคลเอ็นต์ 802.11ac ClientLink 3.0 การเพิ่ม 802.11ac สนับสนุนสำหรับระบบเชื่อมต่อที่ปรับเสริมพร้อมไคลเอ็นต์ 802.11 a/g/n/ac ECBF พร้อมไคลเอ็นต์ 802.11ac
ClientLink 3.0 การเพิ่ม 802.11ac สนับสนุนสำหรับระบบเชื่อมต่อที่ปรับเสริมพร้อมไคลเอ็นต์ 802.11 a/g/n/ac
ClientLink และ ECBF ไปยังไคลเอ็นต์ 11ac
ECBF พร้อมไคลเอ็นต์ 802.11ac
ClientLink และ ECBF ไปยังไคลเอ็นต์ 11ac
CleanAir CleanAir Express -- พร้อมการสนับสนุนช่องทาง 80 MHz มี -- พร้อมการสนับสนุนช่องทาง 80 MHz มี -- การสนับสนุนช่องทาง 80 MHz
VideoStream มี มี มี
BandSelect มี มี มี
การตรวจหาแอ็กเซสพอยต์ที่ไม่ถูกต้อง มี มี มี
ระบบการป้องกันการบุกรุกแบบไร้สาย (wIPS) ที่ปรับได้ มี มี มี
OfficeExtend
(รุ่นที่มีเสาอากาศในตัวเท่านั้น)
มี มี มี
FlexConnect มี มี มี
กำลังไฟ 802.3af, 802.3at PoE+, PoE แบบเสริมแต่ง 802.3at PoE+, PoE แบบเสริมแต่ง การดำเนินการ 4 x 4:3: 802.3at PoE+, PoE แบบเสริมแต่ง, PoE อเนกประสงค์ (UPOE)
การดำเนินการ 3 x 3:3: 802.3af PoE
ช่วงอุณหภูมิ 1700i: 0 ถึง 40°C 2700i: 0 ถึง 40°
2700e: -20 - 50° C
3700i: 0 ถึง 40°C
3700e: -20 ถึง 55°C
3700p: -20 ถึง 55°C
เสาอากาศ 1700i: ภายใน 2700i: ภายใน
2700e: ภายนอก
3700i: ภายใน
3700e: ภายนอก
3700p: ภายนอก
การรับประกันอย่างจำกัด มี มี มี

*วางแผนไว้สำหรับการสนับสนุนในอนาคต

แอ็กเซสพอยต์นอกอาคารของ Cisco Aironet 1532I 1532E 1552E/EU 1552C/CU 1552I 1552H 1552S
ภาพผลิตภัณฑ์
ประเภท ภายใน ภายนอก เสาอากาศภายนอก โมเด็มแบบสาย เสาอากาศภายใน อันตราย เครือข่ายเซนเซอร์
เสาอากาศ ภายใน คลื่นความถี่คู่หรือคลื่นความถี่เดียว สามารถกำหนดค่าซอฟต์แวร์ E: ภายนอก คลื่นความถี่คู่
EU: ภายนอก คลื่นความถี่เดียว
C: ภายใน
CU: ภายนอก คลื่นความถี่เดียว
ภายใน คลื่นความถี่คู่ภายนอก คลื่นความถี่คู่ภายนอก
CleanAir - - มี มี มี มี มี
ClientLink - - มี มี มี มี มี
ออปติค SPF ไฟเบอร์ - - มี - - มี มี
พอร์ต LAN / สัญญาณออก PoE
(802.3af)
พอร์ต LAN / ไม่มีสัญญาณออก PoE พอร์ต LAN / ไม่มีสัญญาณออก PoE มี - - มี มี
โมเด็มแบบสาย
DOCSIS/EuroDOCIS 3.0
- - - มี - - -
ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นอันตราย
(Class 1 Div2/Zone2)
- - - - - มี มี
การสำรองแบตเตอรี่ - - มี - - -
ตัวเลือกกำลังไฟ 24-48 VDC PoE 24-48 VDC PoE AC, DC, PoE 40-90 VAC
Power over cable
AC, DC AC, DC, PoE AC, DC
อัตราข้อมูล 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps 300 Mbps
รูปแบบคลื่นวิทยุ
Tx-Rx:SS
3x3:3 (2.4 GHz)
2x3:2 (5 GHz)
2x2:2 2x3:2 2x3:2 2x3:2 2x3:2 2x3:2
BandSelect มี มี มี มี มี มี มี
VideoStream มี/แบบใช้สาย มี/แบบใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย
การตรวจหา AP ที่ไม่ถูกต้อง มี มี มี มี มี มี มี
FlexConnect มี/แบบใช้สาย มี/แบบใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย มี/AP ที่ใช้สาย
เมชไร้สาย มี มี มี มี มี มี มี
อัพลิงก์ของข้อมูล (Mbps) 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000 10/100/1000
ช่วงอุณหภูมิ °C -30 ถึง 65 -30 ถึง 65 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55 -40 ถึง 55
มาตรฐาน Wi-Fi 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n

1532I และ 1532E จะพร้อมให้บริการใน Q4 ปีปฏิทิน 2013

ตัวควบคุมแบบไร้สาย ตัวควบคุมเสมือนจริง ตัวควบคุมสำหรับ ISR G2 2500 Series 3650 Series 5500 Series 5500 Series 5760 Series 3850 Series WiSM2 Flex 7500 Series 8500 series 8500 series
ภาพผลิตภัณฑ์
รุ่น CTVM CTVM 2504 3650 5508 5520 5760 3850 WiSM2 7510 8510 8540
การปรับใช้งานที่เป็นเป้าหมาย สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สาขาของธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สาขาจำนวนมาก องค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ องค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการ
ตัวเครื่อง ซอฟต์แวร์ของเครื่องแบบเสมือนจริง ISR-G2-UCS-E เดสก์ท็อป สวิตช์ 1RU อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 1RU สวิตช์ 1RU Catalyst 6500 Module อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 1RU อุปกรณ์ 2RU
โหมดการปรับใช้งาน
FlexConnect  มี มี มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี
โหมดกลาง (หรือก่อนหน้านี้มีชื่อว่า โหมดในพื้นที่) - มี มี มี มี มี มี มี มี - มี มี
เมช ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี ไม่มี มี มี
Flexconnect + mesh มี มี มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี
OfficeExtend มี - มี - มี มี - - มี มี มี มี
ปรับขยาย
แอ็กเซสพอยต์ต่ำสุด 5 5 5 1 12 1 25 1 100 300 100 100
แอ็กเซสพอยต์สูงสุด 200 200 75 25 500 1500 1,000 50 1,000 6,000 6,000 6,000
การสนับสนุนไคลเอ็นต์สูงสุด 6,000 3,000 1,000 1,000 7,000 20,000 12,000 2,000 15,000 64,000 64,000 64,000
การสนับสนุนแท็ก RF สูงสุด 3,000 500 500 1,000 5,000 25,000 10,000 1,000 5,000 50,000 50,000 50,000
ปริมาณข้อมูลสูงสุด 500 Mbps 500 Mbps 1 Gbps 20 Gbps และ 40 Gbps 8 Gbps 20 Gbps 60 Gbps 20 Gbps และ 40 Gbps 20 Gbps 1 Gbps 10 Gbps 40 Gbps
จำนวนสูงสุดของกลุ่มแอ็กเซสพอยต์ 200 200 30 - 500 1500 - - 1,000 6,000 6,000 6,000
จำนวนสูงสุดของกลุ่ม Flex 100 100 30 - 100 1500 - - 100 2,000 2,000 2,000
แอ็กเซสพอยต์สูงสุดต่อกลุ่ม 100 100 25 - 25 100 - - 25 100 100 100
WLAN สูงสุด 512 512 16 64 512 512 512 64 512 512 512 512
VLAN สูงสุด 512 512 16 4,000 512 4096 4,000 4,000 512 4096 4096 4,096
รายละเอียดของแพลตฟอร์ม
ส่วนติดต่อหรือ I/O ของเครือข่าย 2 vNIC Cisco ISR G2 backplane 1 GE สี่จุด 4 * 1 Gb / 10 Gb Uplink

2 * 1 Gb / 10 Gb Uplink

4 * 1 Gb Uplink

24 และ 48 * 10/100/1000 Mbps ข้อมูล/POE+
1 GE แปดจุด 2 * 1 GE หรือ 2 * 10 GE 6 * 1/10 GE 4 * 1 GE/10 GE uplink

2 * 1 GE/10 GE uplink

4 * 1 GE uplink

24 และ 48 * 10/100/1000 Mbps ข้อมูล / PoE+
Catalyst 6500 backplane 10 GE สองจุด 10 GE สองจุด 4 * 1 GE หรือ 4 * 10 GE
กำลังไฟสำรอง NA มี
(ตัวเลือก)
ไม่มี มี (ตัวเลือก) มี
(ตัวเลือก)
มี
(ตัวเลือก)
มี
(ตัวเลือก)
มี
(ตัวเลือก)
มี มี
(ติดตั้งไว้แล้ว)
มี
(ติดตั้งไว้แล้ว) AC หรือ DC
มี
AC หรือ DC ที่มีการติดตั้งไว้แล้ว
พัดลมสำรอง NA มี พัดลมในตัว มี มี มี มี มี มี มี มี มี
การใช้พลังงานสูงสุด - อ้างอิง UCS-E 80W 350W 125W 350W 350W 220W 675W 675W
มาตรฐานการรับประกันฮาร์ดแวร์ NA 90 วัน 90 วัน E-LLW 90 วัน 3 ปี 90 วัน E-LLW 90 วัน 90 วัน 90 วัน 3 ปี
การรับประกันซอฟต์แวร์มาตรฐาน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน
การสนับสนุนคุณสมบัติ
บริดจ์ของเวิร์กกรุ๊ป มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
กลุ่มการรวมลิงก์ (LAG) - - มี มี มี มี มี มี - มี มี มี
Radio Resource Management (RRM) มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Datagram Transfer Layer Security (DTLS) มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Cisco Compatible Extensions Call Admission Control (CAC)/มัลติมีเดีย Wi-Fi (WMM) มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Cisco VideoStream มี - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ระบบไร้สาย) มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไป (ระบบใช้สาย) - - มี มี มี ไม่มี มี มี มี - - ไม่มี
จุดยึดสำหรับผู้ใช้ทั่วไป - - มี - มี มี มี - มี - มี มี
รายการควบคุมการเข้าใช้งาน (ACL) มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
HA ที่มี AP SSO ไม่มี - vMotion Base HA ไม่มี - vMotion Base HA ไม่มี - เฉพาะ N+1 HA มี มี มี มี มี มี มี มี มี
HA พร้อมไคลเอ็นต์ SSO vMotion HA vMotion HA ไม่มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี
Integrated Wireless Policy Engine มี มี มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี
Application Visibility and Control (AVC) - - มี มี มี มี มี มี มี มี มี มี
Bonjour Gateway มี** มี** มี** มี มี** มี** มี มี มี** มี** มี** มี**
การทำงานแบบเคลื่อนที่ L2 L2 L2 & L3 L2 & L3 L2 & L3 L2 & L3 L2 & L3 L2 & L3 L2 & L3 L2 L2 & L3 L2 & L3
QoS มี มี มี มี (MQC-based) มี มี มี (MQC based) มี (MQC based) มี มี มี มี
การจำกัดอัตราแบบสองทิศทาง มี มี มี ไม่มี มี มี ไม่มี ไม่มี มี มี มี มี
ใบรับรองจากภาครัฐ
FIPS อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน
เกณฑ์ทั่วไป อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน
DISA UCAPL อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน ผ่านการรับรอง อยู่ในแผน อยู่ในแผน อยู่ในแผน
USGv6 มี มี มี มี มี อยู่ในแผน มี มี มี มี มี อยู่ในแผน

** แสดงถึงการสนับสนุนในโหมดการใช้งานแบบ 'โหมดส่วนกลาง' และ 'FlexConnect' ('Centrally Switched')

ติดต่อขอข้อมูล