การประชุมสาย


 

บริการสำหรับ WebEx

ต่อยอดผลตอบรับจากกิจกรรมของคุณ

ต่อยอดผลตอบรับจากกิจกรรมของคุณ

แสดงการนำเสนอที่น่าสนใจ ลดการเดินทางและต้นทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนขยายการเข้าถึงด้วยการใช้กิจกรรมออนไลน์

จัดกิจกรรมเสมือนจริงที่ประสบความสำเร็จ

เปิดตัวโซลูชันการประสานการทำงานร่วมกันได้รวดเร็วกว่า

ช่วยให้สามารถผสานรวมความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันที่ความสำคัญไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีความปลอดภัย

กลุ่มบริการ

  • ดูว่าบริการสำหรับ WebEx สามารถช่วยลดความยุ่งยากในการจัดกิจกรรมออนไลน์ได้อย่างไร

    เรียกดู กลุ่มบริการ

กรณีศึกษา

  • ดูว่าบริการสำหรับ WebEx ช่วยธุรกิจต่างๆ จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั่วโลกได้อย่างไร

    ดูกรณีศึกษาของ WebExติดต่อขอข้อมูล