โซลูชันระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

เพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ข้อมูล

เว็บคาสต์ Cisco, VMware และ Emulex แสดงวิธีใช้เครื่องมือให้ได้ผลมากขึ้นด้วยการทำงานที่น้อยลง

อยู่เหนือความต้องการของศูนย์ข้อมูล

โซลูชันการจัดเก็บของ Cisco ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงความสามารถในการฟื้นตัว ตอบสนองต่อความต้องการของแอปพลิเคชันใหม่ๆ และควบคุมการใช้พลังงาน


โซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน SAN

ใช้ Cisco MDS และ Nexus SAN เพื่อโครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพสูงและคล่องตัวที่ลดต้นทุนและความซับซ้อนของการจัดการ

ศูนย์ข้อมูลเสมือนจริง

รับการสนับสนุนการจำลองเสมือนขั้นสูงด้วยระบบเครือข่ายการจัดเก็บ MDS และรับคุณสมบัติในลักษณะเดียวกับที่มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จริง

การรวมข้อมูล SAN

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ปรับปรุงความคล่องตัว และลดต้นทุนด้วยระบบเครือข่ายการจัดเก็บหลายโปรโตคอลและตัวเลือกการเชื่อมต่อ SAN ที่หลากหลาย

โครงสร้างพื้นฐาน I/O สำหรับเมนเฟรม

ใช้ชุดคุณลักษณะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและครอบคลุมด้วยความสามารถในการขยายช่องทางสำหรับระบบการทำงาน IBM System z

Cisco Ethernet Storage Networking

ใช้สวิตช์ Cisco Nexus เพื่อให้ความพร้อมใช้งานระดับองค์กรขนาดใหญ่ การปรับขยาย และความปลอดภัยสำหรับการปรับใช้งาน FCoE, iSCSI และ NAS


โซลูชันสำหรับการทำงานของ SAN

ปรับใช้งานแอปพลิเคชันการจัดการพื้นที่จัดเก็บทั่วไปในรูปแบบบริการบนแฟบริคของ SAN เพื่อลดความซับซ้อนและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การโยกย้ายข้อมูล

ใช้งานการโยกย้ายข้อมูลที่โปร่งใสไม่มีเลเยอร์การจำลองเสมือนเพิ่มเติม และรองรับแอปพลิเคชันจำนวนมาก

ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้ระบบหลังมีภัยพิบัติ

สร้างกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพด้วย SAN ที่มีความพร้อมใช้งานสูง เพื่อให้เข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

SAN Security

จัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับของรัฐในการปกป้องข้อมูลภายในสภาพแวดล้อมการจัดเก็บด้วยโซลูชันที่ใช้ Cisco MDSติดต่อขอข้อมูล