บริการสำหรับระบบเครือข่ายการจัดเก็บ

โยกย้ายไปยังสถาปัตยกรรมอัจฉริยะ SAN

โยกย้ายไปยังสถาปัตยกรรมอัจฉริยะ SAN

จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลเพื่อใช้งานในอนาคต ป้องกันข้อมูลของคุณ และปรับใช้สถาปัตยกรรมอัจฉริยะ Storage Area Networking (SAN)

โยกย้ายข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรักษาความพร้อมในการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่อง

โยกย้ายข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรักษาความพร้อมในการให้บริการไว้อย่างต่อเนื่อง

ช่วยให้การโยกย้ายรวดเร็วขึ้นเมื่อคุณอัพเกรด ผนวกรวม และผสานรวมอุปกรณ์เก็บข้อมูลใหม่

  • ปรับใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะ SAN ที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน และคงที่สม่ำเสมอ ซึ่งจำเป็นสำหรับยุทธศาสตร์การย้ายพื้นที่เก็บข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ บริการวางแผนและออกแบบ Data Mobility Manager (PDF - 275 KB) ไฟล์ Adobe PDF
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน SAN

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน SAN

ปรับปรุงการใช้งาน ความพร้อมในการทำงาน และความปลอดภัย พร้อมทั้งลดต้นทุนและความยุ่งยาก

บริการสำหรับระบบเครือข่ายการจัดเก็บ


กรณีศึกษา


เหตุผลที่เลือก Ciscoติดต่อขอข้อมูล