เราเตอร์
ประโยชน์ของเราเตอร์

ประโยชน์จากการรวมแอปพลิเคชัน

ธุรกิจทุกวันนี้ต้องการให้เครือข่ายของตนสามารถรองรับสื่อทุกรูปแบบ ตลอดจนอุปกรณ์ไร้สายและมีสายรุ่นใหม่ๆ

ในการสนองตอบความท้าทายเหล่านี้ เครือข่ายจะต้องมีสมองกลและรวมแอปพลิเคชันขั้นสูงไว้ในระบบที่ปรับตัวได้ สามารถทำงานได้ทั่วถึงและทำงานร่วมกันได้ แนวทางนี้จะให้:

 • ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น จากความร่วมมือผ่านวิดีโอและบริการสื่อแบบสมบูรณ์ ตลอดจนการจัดส่งแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ
 • การรักษาความปลอดภัยในตัว โดยที่เครือข่ายเป็นจุดควบคุมเพื่อป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ความสามารถในการเคลื่อนที่ ช่วยให้ทีมงานสามารถเร่งกระบวนการตัดสินใจและร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด

ปรับปรุงกระบวนการผ่านแนวทางของระบบ

แนวทางของระบบเป็นการรวมแอปพลิเคชันที่ชาญฉลาดไว้ภายในละระหว่างบริการ เป็นการผสมผสานระบบเสียง การรักษาความปลอดภัย เราติ้ง และบริการของแอปพลิเคชันไว้ด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการทำงานได้อย่างอัตโนมัติและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ:

 • การรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมในเครือข่ายและแอปพลิเคชัน
 • คุณภาพการบริการ (QoS) สูงขึ้นสำหรับการรับส่งข้อมูล เสียงและวิดีโอ
 • เพิ่มเวลาต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
 • ใช้ทรัพยากรเครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น

แนวทางนี้เริ่มต้นด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่มีความยืดหยุ่น สร้างขึ้นโดยเราเตอร์ของ Cisco ทำให้องค์กรทุกขนาดสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนเป็นรากฐานของการเติบโต เราเตอร์ของ Cisco ให้สิ่งต่อไปนี้:

 • แนวทางการใช้ระบบองค์รวมเพื่อรวมบริการที่เร่งความเร็วของการปรับใช้แอปพลิเคชันและลดต้นทุน ตลอดจนความซับซ้อน
 • ฝังรวมการรักษาความปลอดภัยและบริการเสียงในระบบเราติ้งเดียว
 • พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แรกในอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อการให้บริการข้อมูล เสียง และวิดีโอพร้อมกันอย่างปลอดภัยและมีความเร็วเทียบเท่าระบบใช้สาย
 • ประสิทธิภาพของบริการระดับแนวหน้า และการคุ้มครองการลงทุน

สร้างรากฐานสำหรับเครือข่ายที่ชาญฉลาด

นอกจากมีแพลตฟอร์มที่ช่วยทำให้แอพพลิเคชันและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เราเตอร์ของ Cisco ยัง:

 • ลดต้นทุนโดยรวมลงต่ำสุด และให้ผลตอบแทนสูงสุด Cisco Integrated Services Routers Generation 2 (ISR G2) ลดต้นทุนในการดำเนินงานลง 50 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 • มีโครงสร้างสำหรับโซลูชั่น LAN ไร้สายเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ ความรู้ และแหล่งข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบใช้สายที่มีอยู่
 • สนับสนุนโซลูชันหลายบริการที่สำนักงานสาขา เพื่อให้ประสิทธิภาพ ความสามารถในการเพิ่มขยาย ความพร้อมและความเชื่อถือได้
 • มีความหนาแน่น แบนด์วิดธ์ ความพร้อม และตัวเลือกประสิทธิภาพ ของบริการระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เพื่อความยืดหยุ่นในการกำหนดค่า


สำรวจ เลือก สำเร็จ

Cisco EnergyWise Business Value Calculator
Cisco Branch-WAN Business Calculator

ผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานของสาขา

เพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและความพร้อมของสาขาด้วย Cisco UCS Express

อ่านเพิ่มเติม


ติดต่อขอข้อมูล