โซลูชันระบบ Physical Security และอาคาร

ปกป้ององค์กรขนาดใหญ่ของคุณและควบคุมการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด


Physical Security

ภาพรวมโซลูชัน Cisco Physical Security

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรของ Cisco Physical Security

แอปพลิเคชัน Physical Security

ดูว่ามีการใช้งาน Cisco Physical Security ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลายอย่างไรบ้าง

การรักษาความปลอดภัยสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความปลอดภัยของนักเรียนและเจ้าหน้าที่ การทำลายทรัพย์สิน ขโมย และภัยธรรมชาติ

Physical Security สำหรับโรงเรียน

ปกป้องนักเรียนและสินทรัพย์ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชัน Physical Security

ติดต่อขอข้อมูล