แอปพลิเคชันของระบบ Physical Security และอาคาร

ความปลอดภัยสำหรับการบิน

สนามบินใช้การรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวิดีโอในการติดตามและบังคับการปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย

การธนาคาร

ปกป้องสินทรัพย์ของคุณและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของคุณ

การศึกษา

โซลูชันความปลอดภัยทางกายภาพของ Cisco จะช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถปกป้องนักเรียนและสินทรัพย์ของตนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยของสาธารณะ

ใช้นวัตกรรมระบบดิจิตอลและเครือข่ายในการระบุ ตรวจสอบ ตอบสนอง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ให้เร็วยิ่งขึ้น

การค้าปลีก

ใช้โซลูชันวิดีโอในการเร่งการสืบสวนการขโมยสินค้าในร้านและการขโมยภายใน ช่วยให้ลูกค้าได้รู้สึกดียิ่งขึ้น และเพิ่มยอดขาย

การคมนาคม

ปรับใช้กล้องวิดีโอในการติดตามสภาวะบนท้องถนน สภาพจราจรบนทางด่วน และการขนส่งทางรถไฟและรถใต้ดินติดต่อขอข้อมูล