การจัดการคลาวด์และระบบ
เทคโนโลยีการจัดการคลาวด์และระบบ

เร่งเวลาในการสร้างมูลค่าและทำให้การทำงานง่ายขึ้น

โซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการคลาวด์และระบบของ Cisco ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนสถาปัตยกรรมใหม่ของ Cisco อันได้แก่:

 • การประมวลผลคลาวด์
 • เครือข่ายรุ่นใหม่สำหรับไอพี
 • การประสานการทำงานร่วมกัน
 • โครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูล
 • วิดีโอ

เป้าหมายหลักของการจัดการคลาวด์และระบบของ Cisco คือการลดความซับซ้อน อีกทั้งยังทำงานต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของ Cisco โดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์การจัดการคลาวด์ของ Cisco ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานด้านไอทีอัตโนมัติที่มีความปลอดภัยสูงและตอบสนองความต้องการสำหรับการประมวลผลคลาวด์ พร้อมกับการควบคุมตามนโยบายสำหรับการจัดเตรียมทรัพยากรแบบเสมือนจริงและแบบกายภาพ รวมทั้งยังมีพอร์ทัลแบบบริการตนเอง กลไกกำกับดูแล และความสามารถในการจัดการคลาวด์ขั้นสูง

ผลิตภัณฑ์การทำงานอัตโนมัติสำหรับศูนย์ข้อมูลของ Cisco นั้นจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการทำงานและแอพพลิเคชันของศูนย์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถบันทึกและทำงานด้วยตนเองได้อย่างอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือนจริง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Cisco Prime สำหรับงานด้านไอที ของผลิตภัณฑ์และโซลูชันจะช่วยลดความซับซ้อนในการปรับใช้งานและการจัดการบริการ เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มของ Cisco กลยุทธ์นี้จะสนับสนุนการจัดการอายุผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมไว้ของเครือข่าย บริการ และอุปกรณ์ปลายทางสำหรับเครือข่ายไร้พรมแดน ศูนย์ข้อมูล และสถาปัตยกรรมการประสานการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยแผนกไอทีได้ดังนี้:

 • ลดข้อผิดพลาดและเวลาหยุดทำงาน แก้ไขปัญหาได้โดยอัตโนมัติ และปรับปรุงการส่งมอบบริการ
 • ปรับใช้งานได้เร็วขึ้น ลดพนักงานด้านไอที และลดความจำเป็นในการฝึกอบรม
 • ทำให้สามารถใช้การลงทุนด้านเครือข่ายได้อย่างคุ้มค่าที่สุดผ่านการจัดการแบบผนวกรวม

ข้อเสนอของ Cisco Prime สำหรับผู้ให้บริการ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ Cisco Prime สร้างขึ้นจากรากฐานที่ยึดบริการเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนการจัดการอายุผลิตภัณฑ์ที่ผสานรวมไว้แล้วผ่านการใช้งานที่เรียนรู้ง่ายและใช้โฟลว์งานเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการจัดการแทบทุกอย่างสำหรับเครือข่ายรุ่นใหม่สำหรับไอพี ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ วิดีโอ และบริการคลาวด์เพื่อช่วยคุณ:

 • เพิ่มความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการทำงานผ่านการจัดการแบบอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุนผ่านองค์ประกอบสถาปัตยกรรมทั่วไป
 • ช่วยให้ทำงานได้ง่ายผ่านรูปลักษณ์ที่มีลักษณะเดียวกันสำหรับทั้งกลุ่มบริการ

ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลของเครื่องเสมือน

ใช้ Microsoft Exchange 2010 กับ VMware VSphere NAM สำหรับการตรวจสอบการรับส่งข้อมูล VM

อ่านรายละเอียด

Cisco Developer Network

เข้าร่วมชุมชนนี้เพื่อรับเครื่องมือและทรัพยากรที่คุณต้องการใช้เพื่อความสำเร็จ

เข้าร่วม


ติดต่อขอข้อมูล