โซลูชันการจัดการคลาวด์และระบบ

โซลูชัน OSS และการจัดการเครือข่าย

โซลูชัน Cisco OSS และการจัดการเครือข่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การจัดการ และการบรรลุเป้าหมายของการให้บริการระดับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนเครือข่ายขั้นสูง

การจัดการของผู้ให้บริการ

เพิ่มความเร็วในการเปิดตัวสินค้าสู่ตลาดของการบริการที่สร้างรายได้โดยปรับการบริการ การออกแบบ การตอบสนอง การรับประกัน และงานด้านการวิเคราะห์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ระบบการดำเนินงาน

ดำเนินการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อให้มีการออกแบบ การสร้าง และการส่งมอบบริการที่รวดเร็ว

การจัดการสมาชิก

ปรับใช้บริการ DNS, DHCP, IPAM และ AAA ที่สามารถปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่น การจัดการในบ้านที่มีการเชื่อมต่อ รวมทั้งนโยบายและการจัดการสมาชิกสำหรับระบบ Wi-Fi และเครือข่ายบรอดแบนด์

การทำงานร่วมกันผ่านระบบเสียงและวิดีโอ

ปรับการจัดเตรียมเสียง การตรวจสอบในเวลาจริง และการแก้ไขปัญหาเชิงรุกให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับ Cisco Unified Communications และ Cisco TelePresence ทุกๆ ระบบติดต่อขอข้อมูล