ซิสโก้ขานรับรัฐแผน'สมาร์ทไทยแลนด์'


bangkokbiznews.com

bangkokbiznews.com

ซิสโก้ โชว์ผลศึกษาไอดีซีร่างคอนเซปต์เมืองใหม่ "อินเทลลิเจนซ์ เอ็กซ์" ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเมืองยกระดับชีวิต 3 มิติ ล้อแผนสมาร์ท ไทยแลนด์

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีแผนจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคนใหม่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง เพื่อสานต่อโครงการที่เคยทำงานร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้า เช่น กอฟเวิร์นเมนท์ อินฟอร์เมชั่น เน็ตเวิร์ค (GIN) และโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ

รวมทั้งการเสนอโครงการใหม่ๆ ที่บริษัทมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับรัฐบาลหลายประเทศ โดยเฉพาะแนวคิดการบริหารจัดการเมืองรูปแบบใหม่ที่ผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคอื่นๆ เช่น น้ำประปา และไฟฟ้า

เขาระบุว่า แนวคิดดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนการผลักดันสมาร์ทไทยแลนด์ตามแผนแม่บทไอซีที 2020 ภายใต้แพลตฟอร์ม "สมาร์ท คอนเนคเต็ด คอมมูนิตี้" ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการเมืองเป็นระบบมากขึ้น

ทั้งนี้ยังเตรียมนำเสนอผลการศึกษาของบริษัทวิจัยไอดีซีที่ทำในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกทั้งที่เป็นเมืองใหม่ และเมืองเก่า ที่นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเมืองภายใต้คอนเซปต์ "อินเทลลิเจนซ์ เอ็กซ์" พบว่า หากรัฐมีนโยบายบริหารเมืองโดยใช้แนวคิดดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์ใน 3 มิติ คือ สังคมที่ดีขึ้น, สิ่งแวดล้อมที่ดี และเศรษฐกิจที่เติบโต เช่น ลดการปล่อยก็าซพิษลง 25%, ประหยัดพลังงาน 50%, ปัญหาอาชญากรรมลดลง 20% รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ต่อครั้งเหลือเพียง 1 ดอลลาร์

นอกจากนี้ซิสโก้ยังได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทดลองทำเมืองในคอนเซปต์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะเป็น 6 เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ทั้งกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สงขลา, ขอนแก่น, เชียงใหม่ และชลบุรี

พร้อมกับมองว่า นโยบายแจกแทบเล็ตเป็นแผนพัฒนาระยะสั้นของรัฐและบริษัทสนใจจะมีส่วนร่วม และเสนอว่ารัฐควรต้องให้เด็กที่ได้รับเครื่องสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรีขั้นต่ำ 1 เมกะบิต รวมทั้งมีแพลตฟอร์มควบคุมให้ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ส่วนปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น 36% โดยเป็นแรงผลักดันจากทุกตลาดที่สามารถเติบโตได้เป็นตัวเลข 2 หลักทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มราชการที่เติบโตขึ้น 28% และการลงทุนในกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายที่ทำให้รายได้บริษัทโตขึ้นถึง 85%