ซิสโก้คาด "ทราฟฟิคเน็ต" พุ่ง 4 เท่าใน 4 ปี

bangkokbiznews.com

ซิสโก้ เผยคาดการณ์ทราฟฟิคมีแนวโน้มพุ่ง 4 เท่าในปี 2558 อานิสงค์อุปกรณ์เชื่อมต่อเน็ตเกลื่อนตลาด-ความเร็วบรอดแบนด์เพิ่ม-ผู้ใช้เน็ตพุ่ง

สำนักข่าวดีพีเอรายงานว่า ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ของโลก "ซิสโก้" คาดการณ์ทราฟฟิคจากการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าตัวในอีก 4 ปีข้างหน้านี้ (2558)

ขณะที่จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 หมื่นล้านชิ้นในปีดังกล่าว หรือประชากรทุกคนในโลกจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เฉลี่ยคนละ 2 ชิ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะทำให้อินเทอร์เน็ต ทราฟฟิคเพิ่มขึ้นถึง 966 เอ็กซาไบต์ต่อปี

ซิสโก้ยังคาดการณ์ว่า จำนวนทราฟฟิคทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 200 เอ็กซาไบต์ในเวลาเพียง 1 ปีหรือระหว่างปี 2557-2558 ซึ่งมากกว่าปริมาณอินเทอร์เน็ต ทราฟฟิคที่ใช้กันทั่วโลกในปีที่ผ่านมา (2553)

นอกจากนี้ในรายงาน "วิชวล เน็ตเวิร์คกิ้ง ฟอร์แคสต์" ครั้งที่ 5 ของซิสโก้ยังเผยว่า ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปริมาณทราฟฟิคจำนวนมหาศาลดังกล่าวเป็นเพราะการเติบโตของอุปกรณ์ต่างๆ, ความเร็วบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มจำนวนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีถึง 3 พันล้านคน หรือ 40% ของประชากรโลก รวมทั้งการเติบโตของการอัพโหลดและดาวน์โหลดคลิปวิดีโอ

รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์ด้วยว่า เอเชีย-แปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีปริมาณทราฟฟิคอินเทอร์เน็ตมากที่สุด หรือเฉลี่ย 24.1 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน แซงหน้าผู้นำในปัจจุบันอย่างอเมริกาเหนือ ซึ่งใช้มีทราฟฟิคราว 22.3 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่การเติบโตของทราฟฟิคสูงสุดคือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง ซึ่งทราฟฟิคเติบโตขึ้นถึง 8 เท่าสูงกว่าละติน อเมริกาที่คาดว่าทราฟฟิคจะโตขึ้น 7 เท่า

ขณะที่พีซีจะยังเป็นเครื่องมือที่สร้างอินเทอร์เน็ต ทราฟฟิคมากที่สุด แต่มีแนวโน้มสัดส่วนจะลดลงจาก 97% เหลือ 87% ในปี 2558 ส่วนสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มจะทำให้อินเทอร์เน็ต ทราฟฟิคเพิ่มขึ้นถึง 26 เท่า หรือราว 7% ของทราฟฟิคทั้งหมด