ซิสโก้แนะนำผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์ เปลี่ยนโฉมหน้าสถาปัตยกรรมคลาวด์ พัฒนาเทคโนโลยีที่มีความเฉพาะแตกต่างและไม่เหมือนใคร


newswit.com

ซิสโก้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมโครงสร้างพื้นฐานดาต้าเซ็นเตอร์อย่างครบวงจร เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นสำหรับสถาปัตยกรรมที่รองรับคลาวด์ ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์จนถึงสตอเรจ และดาต้าเซ็นเตอร์จนถึงระบบคลาวด์ อันได้แก่: Cisco Nexus® Series, Cisco Unified Computing SystemTM, Cisco ® MDS, Cisco Data Center Network Manager และ Cisco NX-OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจร ด้วยความสามารถ Fibre channel over Ethernet (FCoE) แบบ multi-hop ในระดับไดเรคเตอร์ สำหรับแพลตฟอร์ม Nexus 7000 และ MDS 9500 นอกเหนือจากความสามารถ FCoE ใน Nexus 5000

ระบบยูนิฟายด์คอมพิวติ้งของซิสโก้จะผสานรวมทรัพยากรประมวลผล เครือข่าย สตอเรจ และเวอร์ช่วลไลเซชั่นไว้ในระบบเดียวกัน ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นคือ Cisco Unified Computing System C260 M2 Rack-Mount Server ซึ่งนับเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแอพพลิเคชั่นทีต้องใช้ประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาการทางเทคโนโลยีล่าสุดของซิสโก้ในการผนวกรวมโครงสร้างของดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อรองรับการสร้างเครือข่ายดาต้าเซ็นเตอร์แบบเวอร์ช่วลไลซ์ที่ครบวงจร โดยครอบคลุมเวอร์ช่วลแมชชีนทั้งหมด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบ ลดความซับซ้อนในการทำงาน ปรับปรุงการจัดการเวิร์กโหลดและการรักษาความปลอดภัยในระบบคลาวด์