ซิสโก้จับมือ ม.มหานคร เปิดหลักสูตรซิเคียวริตี้

Thai Rath

ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรซิเคียวริตี้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญร่วมกับซิสโก้ ซีสเต็มส์ ตามหลักสูตรโครงการเน็ทเวิร์คกิ้ง อะคาเดมี…

นายศุภกร กังพิสดาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน CCNA ซีเคียวริตี้ (Cisco Certified Network Associate- security) ภายใต้คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับหลักสูตร CCNA Security แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น

1. หลักสูตร CCNA Security ในระดับปริญญาตรี เปิดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาที่จะลงเรียนหลักสูตร CCNA Security นั้นไม่จำเป็นต้องผ่านหลักสูตร CCNA (Cisco Certified Network Associate) 1 2 3 หรือ 4 มาก่อน

2. หลักสูตร CCNA Security ในระดับปริญญาโท แบ่งการเรียนการสอนออกเป็นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในปริญญาโทจะเน้นสอนทฤษฏีค่อนข้างเยอะ และเวลาที่เหลือให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติที่ห้องแล็บ เทอมหนึ่งใช้เวลาสอนประมาณ 15 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง

ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเครือข่าย ม.เทคโนโลยีมหานคร กล่าวอีกว่า การเปิดสอนหลักสูตร CCNA Security นั้น ทำให้ภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคโนโลยีชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้นักศึกษา หรือคนทำงานทางด้านไอทีมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะมาเรียน มองว่าเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้ว สามารถออกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมไอทีได้เลย โดยมหาวิทยาลัยฯ เองก็มีนโยบายว่า หลักสูตรที่จะนำมาสอนนั้นต้องอ้างอิงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตร CCNA security ของ ซิสโก้ถือว่าตอบโจทย์ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และอุตสาหกรรมไอทีได้เป็นอย่างดี เนื่องจากซิสโก้เป็นผู้นำทางด้านตลาดเครือข่ายอยู่แล้ว

ด้าน นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลักสูตรใหม่ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ในระดับ CCNA ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและการ รักษาความปลอดภัย รวมทั้งผลการศึกษาโดยฟอเรสเตอร์ คอนซัลติ้ง ระบุว่าการดูแลระบบให้ปลอดภัยนับเป็นบทบาทที่สำคัญและกว่า 80% ขององค์กรต่างๆ ที่ทำการสำรวจมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาทั่วโลกสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้

“การดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงนับเป็นทักษะของผู้ ทำงานด้านไอทีที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันมากเป็นอันดับต้นๆ และความต้องการนี้ในระดับโลกนับวันยิ่งสูงขึ้น องค์กรต่างๆ ทั่วโลกประสบกับปัญหาขาดพนักงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะในด้านความรู้และทักษะ ที่สามารถบริหารอุปกรณ์และแอพลิเคชันต่างๆ ในสภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุด ต้องการบุคลากรที่ตระหนักถึงความเปราะบางของเครือข่าย และเพื่อลดหรือกำจัดภัยคุกคามต่างๆ” กก.ผจก.บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ กล่าว