ซิสโก้จับมือกสิกรไทยพลิกโฉมการสื่อสารกับลูกค้า

Matichon

ธนาคารกสิกรไทย (KBank) เลือกระบบสื่อดิจิตอล (Digital Media Signage -DMS) จากซิสโก้ ซีสเต็มส์ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการขายของรีเทลแบงค์กิ้งที่มีการแข่งขันสูงใน ปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ภายใต้โครงการสมาร์ท มีเดีย เพื่อติดตั้งตามสาขาธนาคารทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง ทั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย มั่นใจระบบจะช่วยเพิ่มยอดขายประมาณ 10%

นายวีรวัฒน์ ปัญฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ธนาคารต้องออกบริการใหม่และจัดรายการส่งเสริมการขายออกมาอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งต้องมีสื่อในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงลูกค้า ณ สาขาได้อย่างตรงกลุ่มและรวดเร็ว ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทย จึงได้พัฒนาโครงการสมาร์ท มีเดีย (SMART Media) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ขณะนี้ธนาคารได้ติดตั้งสมาร์ท มีเดียในสาขาของธนาคารไปแล้ว 300 สาขา ซึ่งพบว่า ช่วยสร้างโอกาสให้พนักงานสามารถขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของธนาคารและบริษัทใน เครือให้แก่ลูกค้า ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้นถึง 8-10% เมื่อเทียบกับสาขาที่ยังไม่มีการติดตั้งระบบ ดังนั้นธนาคารจึงมีโครงการจะขยายการติดตั้งสมาร์ทมีเดียภายในต้นปีหน้า ครอบคลุมทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ธนาคารกสิกรไทย มีเครือข่ายสมาร์ท มีเดีย ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ซิสโก้จับมือกสิกรไทยพลิกโฉมการสื่อสารกับลูกค้า

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ธนาคารกสิกรไทย ไว้วางใจให้ เลือกเทคโนโนโลยีระบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการสื่อข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการภายใน สาขา รวมทั้งประยุกต์ใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงานของธนาคาร (Executive Communication) อีกด้วย เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสังคมดิจิตอล ที่ทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วเท่าทันความต้องการ

"วิสัยทัศน์ของกสิกรในการนำเทคโนโลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการดำเนิน ธุรกิจ และการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีประสบการณ์ที่ดีกับการบริการของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซิสโก้ ในการทำให้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของทุกคน (The Network Is the Platform for Life’s Experiences) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสมาร์ท มีเดียของธนาคารที่มองว่าสาขาถือเป็นช่องทางในการทำให้ธนาคารสามารถขาย ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ และซิสโก้มีเทคโนโลยีที่ดีระดับโลก อย่างระบบสื่อดิจิตอล ในการรองรับความต้องการของของธนาคารในโครงการนี้ได้" ดร.ธัชพล กล่าว

ดร.ธัชพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบสื่อดิจิตอลเป็นการบริหารคอนเทนต์แบบรวมศูนย์ โดยคอนเทนต์ทั้งหมดจะได้รับการผลิตและควบคุมจากศูนย์กลาง ซึ่งเมื่อสร้างคอนเทนต์แล้วเสร็จก็จะสามารถกระจายคอนเทนต์ไปเก็บไว้ใน เซิร์ฟเวอร์ตามสาขาต่างๆ ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องรบกวนแบนด์วิดธ์ในเวลาทำการ เวลาธนาคารเปิดทำการตอนเช้าก็สามารถนำคอนเทนต์ออกมาแสดงได้ทันที และช่วยให้ธนาคารลดปริมาณการพิมพ์โปสเตอร์ และแผ่นพับให้เหลือน้อยลง เพราะเคยมีการสำรวจแล้วพบว่าแผ่นพับ 100 ใบจะถึงมือลูกค้าจริงๆ ประมาณ 1 ใบเท่านั้น ดังนั้น การลงทุนดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องมากนัก ระบบสื่อดิจิตอลจึงเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ธนาคารก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์แผ่นพับและโปสเตอร์อีกต่อไป พร้อมทั้งยังสามารถอัพเดทข้อมูลการให้บริการ บริการใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา