เมโทรซิสเต็มส์ คว้ารางวัล "APAC Commercial Partner of the Year Award" จากงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 - San Francisco

Krungthep Turakij

เมโทรซิสเต็มส์ คว้ารางวัล "APAC Commercial Partner of the Year Award" จากงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 - San Francisco

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัล "APAC Commercial Partner of the Year Award" จากงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2553 ณ เมืองซานฟรานซิสโก้ สหรัฐอเมริกา โดยรางวัล "Commercial/Mid - Market Partner of the Year Award" มอบให้แก่บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ ในฐานะผู้ทำตลาดผลิตภัณฑ์ซิสโก้ในกลุ่มธุรกิจ SMB และ Commercial ที่สามารถรักษาระดับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อีกทั้งยังสามารถเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น สถาบันการศึกษา ตลอดจนยังเป็นคู่ค้าที่ให้ความร่วมมือกับซิสโก้เป็นอย่างดี ในการทำกิจกรรมด้านต่างๆ

เมโทรซิสเต็มส์ คว้ารางวัล "APAC Commercial Partner of the Year Award" จากงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 - San Francisco

โดยนายสุรเดช เลิศธรรมจักร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) ได้รับมอบรางวัล "Commercial / Mid - Market Partner of the Year Award" จากนายเอ็ดซาร์ด โอเวอร์บีค ( Mr.Edzard Overbeek –คนซ้าย ) President of Asia Pacific and Japan Theaters และนายไมค์ อัลเลน ( Mr.Mike Allen –คนขวา) กรรมการผู้จัดการ Cisco Asia Pacific Partner Organization ในงานประชุม Cisco Partner Summit 2010 ณ เมืองซานฟรานซิสโก้ สหรัฐอเมริกา