เน็ตแอพ ซิสโก้ วีเอ็มแวร์ ผนึกกำลัง นำเสนอความสามารถใหม่ สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์แบบไดนามิก

World Today

บริษัทไอทีชั้นนำระดับโลก เน็ตแอพ (ประเทศไทย) – ซิสโก้ ซีสเต็มส์ และ วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังพัฒนาสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุด New Secure Muti- Tenancy Design Architecture รองรับผู้เช่าหลายรายอย่างปลอดภัย ด้วยการใช้ทรัพยากรดาต้าเซ็นเตอร์ร่วมกันผ่านระบบคลาวด์และระบบเวอร์ช่วลไล ซ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการบริหารจัดการระบบ ดาต้า เซ็นเตอร์ ให้มีระบบความปลอดภัยสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งาน

World Today

ผู้บริหาร : นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) นายสมุจจ์ ถนัดสร้าง ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) และนายมงคล อัศวโกวิทกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นสูง บริษัท ซิสโก ซีสเต็มส์ จำกัด (กลาง)