ซิสโก้ชี้ศก.ปี 53 กระเตื้อง ตั้งเป้าโตดับเบิลดิจิต

Thairath

มั่นใจหลังไตรมาส 3/53 คนไทยเห็นความชัดเจน 3G-ไวแมกซ์ เผยมีแผนระยะยาวร่วม 25 องค์กรพัฒนาประสิทธิภาพบรอดแบรนด์ ส่งคอแลบบอเรชั่น 2.0 ตอบโจทย์องค์กร...

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตหลักดับเบิลดิจิต ส่วนในปีนี้ เชื่อว่า GDP ของประเทศไทยจะเติบโตขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตเป็นดับเบิลดิจิตอีกครั้ง โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10-15% จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ตลาดกลุ่มใหม่ ภายใต้การพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ส่วนการเปิดประมูลใบอนุญาตเทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง หรือ ไวแมกซ์ (WiMAX) และเทคโนโลยีเครือข่ายระบบ 3G นั้น อาจมีความชัดเจนภายในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2553

ขณะนี้ วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวมีอิทธิพลอย่างมาก คิดเป็น 70% ของข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนและองค์กรทั่วไปนิยมใช้ เนื่องจาก คุณสมบัติด้านภาพ และเสียงที่สามารถใช้งานได้พร้อมกัน ทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาส และลดต้นทุนจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ ซิสโก้ยัง วางแผนงานระยะยาว 3 ปี ร่วมกับ 25 องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านบรอดแบรนด์ และแก้ไข 3 ความท้าทาย คือ 1.ความท้าทายในการดำเนินงานภาครัฐและบรอดแบรนด์ 2.ผลประโยชน์ของผู้ให้บริการรายเดิมและรายใหม่ ผ่านการตกผลึกความคิดร่วมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ 3.การพัฒนา Local Content ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษา เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ที่เหมาะสมสำหรับคนไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บรอดแบรนด์

ด้าน นายมงคล อัศวโกวิทกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคหน้า ซึ่งต้องการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า ล่าสุด บริษัทฯ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Collaboration เวอร์ชัน 2.0 และขยายตลาดอีก 2 ส่วน ได้แก่ ซอฟต์แวร์สังคมออนไลน์ระดับองค์กร และระบบให้บริการอีเมล์ ครอบคลุมแอพพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (Real Time) และอะซิงโครนัส (Asynchronous) รองรับการใช้งานทั้งภาพและเสียง การส่งข้อความตอบโต้แบบทันที สำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงนำเสนอ Collaboration เวอร์ชัน 2.0 สำหรับลูกค้ากลุ่มเดิม อาทิ สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมภาคการผลิต หน่วยงานภาครัฐ การท่องเที่ยว และโรงพยาบาล ทั้งนี้พบว่าลูกค้าจำนวนมากต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (Software-as-a-service) เพื่อผสมผสาน รวมทั้งปรับใช้ผลิตภัณฑ์และบริการตามความต้องการขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี