ซิสโก้ แนะนำผลิตภัณฑ์
เร้าเตอร์ยุคใหม่รองรับสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้พรมแดน

Krungthep Turakij

นำผลิตภัณฑ์เร้าเตอร์ ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 หรือ ISR G2 ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ Cisco ISR รุ่นก่อนหน้าถึง 5 เท่า


Image1

 

Image2

ในภาพ Cisco 3900 Series Integrated Services Router: เป็นผลิตภัณฑ์หลักในตระกูล ISR G2 โดยเราเตอร์รุ่นนี้มีความพร้อมใช้งานสูง ปกป้องเงินลงทุนในระยะยาว เปี่ยมด้วย ประสิทธิภาพ และรองรับการขยายได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการดูแลรักษาระบบและเพิ่มความคล่องตัว ให้กับเครือข่าย ด้วยการผนวกรวม บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ระบบแลนสวิตช์ การสื่อสารแบบครบวงจร วิดีโอ บริการแลนไร้สาย การปรับปรุงประสิทธิภาพของ WAN และบริการแอพพลิเคชั่น

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำผลิตภัณฑ์เร้าเตอร์ ยุคใหม่ รุ่นที่ 2 หรือ ISR G2 ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ Cisco ISR รุ่นก่อนหน้าถึง 5 เท่า ช่วยให้องค์กรธุรกิจและผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถได้รับความสะดวกและปรับ เปลียนบริการบนเครือข่ายทางด้านธุรกิจที่สำนักงานสาขาได้ตามความต้องการ เช่น วิดีโอ และแอพพลิเคชั่นที่รองรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรมเครือข่ายไร้พรหมแดน (Borderless Networks)