ซิสโก้ควงโทรคมฯผู้ดีลุยคลาวด์

Manager Online

ซิสโก้ควงโทรคมฯอังกฤษพัฒนาคลาวด์ ซิสโก้ (Cisco) และบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่สัญชาติอังกฤษนามบีที (BT Group) ประกาศเป็นพันธมิตรกันพัฒนาระบบคลาวด์คอมพิวติง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและลดต้นทุนในบริการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่ กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งการจัดการวิดีโอและข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ และบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซิสโก้ระบุว่า ผู้บริโภคมีความต้องการที่ชัดเจน แต่พิษเศรษฐกิจก็ทำให้บริษัทองค์กรต้องหาทางให้บริการในต้นทุนที่ต่ำลงแต่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น จุดนี้ทำให้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติงหรือการประมวลผลกลุ่มเมฆ ที่ใช้หลักการทำงานแบบเสมือน ให้ระบบสามารถยืดขยายหรือหดตัวลงตามขนาดของงานได้อย่างอิสระ เป็นคำตอบที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน ซิสโก้และบีทีระบุว่า การร่วมมือครั้งนี้จะทำให้บีทีสามารถให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อย่างเต็มที่